În vederea asigurării derulării activităţilor proiectului “Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”, identificat sub numărul POSDRU/87/1.3/S/62651, Universitatea „Valahia” din Târgovişte anunţă deschiderea unei proceduri de selecţie pentru grup ţintă program formare.

Proiectul se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, profesori care predau istorie şi geografie, dar şi învăţători/institutori, din regiunile Sud-Muntenia (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman) şi Sud-Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea).

În cadrul proiectului se desfăşoară două module de formare a cadrelor didactice, respectiv:

1. „Abilitarea pe curriculum” şi

2. „Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor”,
prevăzute fiecare cu câte 89 de ore şi 25 de credite profesionale transferabile. Parcurgerea acestora este gratuită.


Număr locuri: 5000 (DOAR PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN REGIUNILE ŞI JUDEŢELE MENŢIONATE MAI SUS)


Proiectul este derulat de Universitatea „Valahia” din Târgovişte în parteneriat cu Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, SIVECO Romania SA şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie (TEHNE).
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională”.


Procedura de aplicaţie:

În vederea selecţiei, vă rugăm să vă înscrieţi completând aplicaţia pe portalul http://www.istorie-geografie.ro (secţiunea Înscrieri).

(Mini-ghid de utilizare a portalului pentru înscrieri: http://www.tehne.ro/proiecte/fs7/7_procedura_inscriere_cursanti.pdf)


În urma evaluării candidaturilor, persoanele selectate vor fi invitate să depună dosarul de înscriere, pe suport hârtie, în termenul menţionat la data anunţării rezultatelor selecţiei.


Pentru detalii suplimentare, puteţi transmite solicitări de informaţii la adresa proiectposdru62651@yahoo.com ori la telefon 0726226671 sau 0734673905.