profesori_invatand.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” prin intermediul căruia aproximativ 1.000 de profesori din învăţământul preuniversitar vor avea oportunitatea de dezvoltare profesională, aceştia obţinând, la sfârşitul perioadei de până la doi ani de studii de nivel postuniversitar, o diplomă de conversie profesională care să le faciliteze asigurarea normei didactice într-o singură şcoală.

Potrivit unui comunicat de presă remis joi AGERPRES, profesorii vor deveni mai bine pregătiţi, cu informaţii actualizate din domeniul disciplinei de studiu, beneficiind, totodată, de experienţa parcurgerii unui program modern de studii, adaptat nevoilor lor de formare, precum şi de condiţii şi facilităţi adecvate învăţământului la distanţă.


Formarea celor 1.000 de cadre didactice se va realiza în formatul educaţiei la distanţă şi fiecare program de studii va conţine un modul de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei (TIC), procesul didactic beneficiind astfel de un nivel ridicat de utilizare a TIC. Cele 12 domenii de specializare vizate sunt matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, psihopedagogie, geografie şi istorie.


Pe termen lung, proiectul generează efecte care îi asigură sustenabilitatea şi care vizează îmbunătăţirea oportunităţilor de dezvoltare în carieră pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, prin obţinerea unei diplome de conversie profesională, îmbunătăţirea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a dezvolta şi implementa programe de formare continuă prin ED de calitate, adresate cadrelor didactice, un nivel mai bun de pregătire al elevilor şi studenţilor, care beneficiază de cadre didactice formate în spiritul metodelor interactive de predare-învăţare şi centrate pe elev/student şi care utilizează tehnologiile de informare şi comunicare (TIC) în procesul didactic, stimularea cadrelor didactice pentru participarea la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul vieţii.


Proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani fiind implementat în parteneriat cu European Foundation for Quality in eLearning – EFQUEL, Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti, Universitatea Transilvania din Braşov, Universitatea din Bucureşti, SC OMNIA International SRL şi SC Contrast Advertising SRL.AGERPRES