definitivat.jpgUn număr de 9.917 candidaţi, cu 2.029 mai mulţi decât în 2013, sunt aşteptaţi luni, pe 14 iulie, la proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ. Potrivit Ministerului Educației, examenul se va desfăşura, începând cu ora 10:00, în 42 de centre de examen – câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti.

La începutul anului şcolar au fost înscrişi pentru examen 10.764 candidaţi, dar au fost admişi să participe la proba scrisă doar 9.917 candidaţi care au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzute de metodologie. Condiţiile sunt: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine” şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasa desfăşurate pe perioada anului şcolar.

„În sesiunea 2014, examenul naţional pentru definitivare în învăţământ se organizează la 136 de discipline. Proba scrisă conţine subiecte de specialitate, metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Durata de redactare a lucrării este de 4 ore. În judeţul Cluj şi în municipiul Bucureşti durata probei scrise se va prelungi cu 2 ore pentru 4 candidaţi cu nevoi speciale. Nota obţinută la proba scrisă este nota la examen. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen”, precizează Ministerul Educaţiei Naţionale.
Rezultatele vor fi afişate pe 19 iulie, iar în intervalul 19-23 iulie vor fi înregistrate şi soluţionate contestaţiile. Afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 24 iulie.

„Comisiile constituite în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ sunt compuse din cadre didactice universitare, având cel puţin titlul ştiinţific de doctor şi din cadre didactice din învăţământul preuniversitar, având cel puţin gradul didactic II. Preşedinţii comisiilor sunt cadre didactice universitare. Coordonarea metodologică a examenului naţional revine Ministerului Educaţiei Naţionale, iar organizarea şi desfăşurarea probei scrise este asigurată de inspectoratele şcolare judeţene / a municipiului Bucureşti”, se mai arată în comunicatul citat. AGERPRES