profesor.jpgAproximativ 2000 de cadre didactice din Regiunea S-V Oltenia şi Muntenia vor fi specializate în psihopedagogie şi în competenţe digitale, în urma unui proiect cu finanţare europeană, implementat de ISJ Vâlcea în parteneriat cu ISJ Giurgiu.

„Obiectivul general este îmbunătăţirea accesului şi a participării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunile Sud Muntenia şi S-V Oltenia la oportunităţi de formare în domenii prioritare de reformă în educaţie (TIC, abilitare curriculară şi psihopedagogică), prin intermediul unui program multiregional de formare continuă inovativ, bazat pe resurse digitale şi prin iniţierea sustenabilă a instrumentelor managementului programelor de formare continuă. Grupul ţintă este de 2.000 de cadre didactice, 1.200 din Regiunea S-V Oltenia şi 800 din Regiunea Sud-Muntenia”, a declarat luni pentru AGERPRES, managerul de proiect, Maria Ochescu.

Tot ea mai spune că acest proiect va începe în cursul lunii septembrie şi se va desfăşura în şcoli din Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani, Horezu şi în unităţi şcolare din judeţul Giurgiu. Bugetul proiectului este de 16.102.550,55 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 12.138.177,65 lei.

Prin activităţile sale, proiectul oferă cadrelor didactice din grupul ţintă sesiuni gratuite de formare profesională în cadrul unui Program ce cuprinde 4 cursuri: ECDL, C2-Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe, C3-Managementul organizaţional şi de grup, C4-Strategii interactive în educaţia formală şi informală. Absolvenţii celor patru cursuri vor obţine 98 de credite profesionale transferabile. AGERPRES