Aproape 600 de absolvenţi ai Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iaşi au început, luni, examenul de finalizare a studiilor de licenţă.

Absolvenţii înscrişi la examene vor susţine, pe parcursul întregii săptămâni, atât proba scrisă, cât şi prezentarea proiectelor în cele mai sigure condiţii oferite de USAMV. Cei mai mulţi absolvenţi înscrişi sunt la cele şapte specializări din cadrul Facultăţii de Agricultură. La Facultatea de Horticultură 93 de absolvenţi vor susţine examenul de licenţă, la cele trei specializări, în timp ce la Facultatea de Zootehnie sunt înscrişi 109 viitori ingineri, la cele patru specializări. La Facultatea de Medicină Veterinară, sunt 114 tineri viitori medici veterinari care vor susţine examenul de finalizare la sediul instituţiei. Studenţii străini care au studiat la Facultatea Medicină veterinară cu predare în limba engleză vor susţine, duminică, un examen online.

„Susţinerea examenului şi prezentarea proiectelor de diplomă vor avea loc în perioada 22-27 iunie. Atât proba scrisă, cât şi susţinerea proiectelor au loc în aceeaşi zi, în mai multe serii, la intervale orare diferite, astfel încât să se asigure distanţarea între candidaţi atât în timp, cât şi spaţiu, totul concretizându-se într-o planificare minuţioasă pe care viitorii noştri absolvenţi o cunosc din timp. La facultatea noastră se desfăşoară mai multe forme de examen de finalizare a studiilor: examen de diplomă la specializările Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi inginerie alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Protecţia consumatorului şi a mediului, iar examenul de licenţă la specializarea Biologie. Toate detaliile legate de forma prezentărilor, dar şi de măsurile de siguranţă pe care trebuie să le respectăm cu toţii au fost transmise şi însuşite. Sperăm că acest demers se va finaliza cu succes pentru viitorii noştri absolvenţi”, a declarat decanul Facultăţii de Agricultură a USAMV Iaşi, conf. univ. dr. Denis Ţopa. AGERPRES