Un număr de 6.954 de elevi gălăţeni vor beneficia de burse de performanţă, de merit, de studiu şi sociale acordate de Consiliul Local Municipal Galaţi.

Potrivit unei hotărâri a CLM Galaţi, vor fi acordate 101 burse de performanţă, în valoare de 50 lei pe lună, dar şi alte 5.151 burse de merit, în cuantum 25 lei lună, elevilor din clasele de învăţământ gimnazial, liceal sau profesional, care au obţinut media generală 9,00 şi nota zece la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar pentru elevii aflaţi în clasele de început de ciclu. De asemenea, vor primi burse de merit şi elevii din clasele învăţământului gimnazial, liceal sau profesional – cursuri de zi – care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor organizate de Ministerul Educaţiei.

Aleşii locali au mai votat şi acordarea a 673 burse de studiu, de câte 35 lei pe lună, elevilor din clasele V – VIII care au obţinut media generală minimum 9,00 în semestrul anterior celui care se acordă bursa, dar şi alte 400 pentru elevii din clasele IX – XII – cursuri de zi, pe aceleaşi criterii.

Primăria va mai oferi 173 burse de ajutor social, în cuantum de 35 lei pe lună, elevilor orfani sau cu probleme grave de sănătate – TBC, diabet, boli maligne, astm bronşic, epilepsie, hepatită cronică, miopie gravă, boli imunologice sau cu handicap locomotor. Vor fi acordate 456 de burse de ajutor social elevilor proveniţi din familii care nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie şi nici nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 metri pătraţi.

Au rămas fără burse de merit elevii din învăţământul primar, pe motiv că aceştia primesc calificative în loc de note. AGERPRES