Academia de Studii Economice a lansat, marţi, un proiect de vizează realizarea unui sistem de management al informaţiilor şi cunoştinţelor utilizate în procesul universitar care va permite o colaborare rapidă şi eficientă între instituţiile de învăţământ superior în ceea ce priveşte realizarea programelor de studii, dar şi a activităţilor administrative.

Proiectul strategic „Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior” va avea o durată de 35 de luni, el derulându-se între 2010 şi 2013 cu finanţare totală de 15.735.300 de lei din care 15.420.594 de lei finanţare nerambursabilă.

Proiectul va oferi asistenţă universităţilor implicate (ASE, Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj, Universitatea „Al Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea „Ovidius” din Constanţa) pentru implementarea cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior. După finalizarea proiectului, rezultatele pot fi extinse la nivelul tuturor universităţilor economice din România, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, managerul de proiect, rectorul ASE, Pavel Năstase.

Rezultatul implementării proiectului constă în modernizarea proceselor didactice universitare şi de management academic pentru instituţiile de învăţământ superior, economic din România. „De activităţile proiectului vor beneficia peste 100.000 de studenţi care vor urma programele academice oferite de către universităţile partenere pe parcursul desfăşurării proiectului. Proiectul va contribui la armonizarea învăţământului superior economic cu cerinţele pieţei forţei de muncă, precum şi cu practicile universitare similare din spaţiul european”, a spus managerul de proiect.

Totodată prin proiect se va oferi asistenţă (cursuri, ghiduri suport şi un sistem online) în implementarea CNCIS pentru 22 de universităţi din România totalizând peste 200 de programe de licenţă şi masterat. În cadrul proiectului se va dezvolta o platformă e-learning prin intermediul căreia vor fi oferite cursuri şi consultanţă în domeniul economic, precum şi al incluziunii sociale.

„Proiectul prevede realizarea unui sistem suport şi va implica o schimbare a strategiei pregătirii studenţilor. Un astfel de sistem va putea da posibilitatea unui student de a-şi crea curricula. Studentul îşi va face programul fără a putea fi legat de o facultate. Va trebui lucrat la mentalitatea lucrului profesorului cu studentul de la cursuri faţă în faţă la cursuri online”, a afirmat rectorul ASE, Ion Gheorghe Roşca. Proiectul este finanţat din fonduri europene prin programul operaţional sectorial, dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, axa prioritară „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”. AGERPRES