vacanta.jpgCei aproximativ 190.000 de elevi din clasa a VIII-a vor intra de vineri în vacanţă, cu o săptămână mai devreme decât ceilalţi elevi, în vederea susţinerii evaluării naţionale care va începe în 25 iunie.

Astfel, absolvenţii de clasa a gimnaziu se vor putea înscrie pentru evaluarea naţională în perioada 18-20 iunie şi vor susţine în 25 iunie proba scrisă la Limba şi literatura română, iar în 27 iunie pe cea la matematică.

Elevii aparţinând minorităţilor naţionale vor susţine în data de 26 iunie proba scrisă la limba şi literatura maternă.
Afişarea rezultatelor se va face în 29 iunie până la ora 14, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi în intervalul 14-18.

Contestaţiile vor fi rezolvate între 30 iunie şi 1 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 2 iulie.
Ministrul interimar al educaţiei Liviu Pop declara că toate sălile în care se vor susţine probele la evaluarea naţională vor fi supravegheate video.
Potrivit metodologiei în vigoare, înscrierea în clasa a IX-a, la învăţământul de zi, a absolvenţilor de gimnaziu (cu excepţia celor care candidează pentru licee/clase pentru care se susţin probe de aptitudini, a celor care solicită înscrierea în învăţământul special şi a celor care candidează pe locurile speciale pentru romi) se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv şi în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a, media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării Naţionale, nota obţinută la proba de limba maternă din cadrul Evaluării Naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă.
Evaluarea Naţională se desfăşoară în fiecare an într-o singură sesiune, timpul de rezolvare a subiectelor fiind de 120 de minute, la fiecare probă.

Examenele încep la ora 9.00, accesul elevilor în sălile de examinare fiind permis până la ora 8.30.

Prima repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2012 – 2013 va avea loc în 14 iulie. AGERPRES