profesori_invatand.jpgAproximativ 5.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplinele din aria curriculară „Matematică şi Ştiinţe”, selectate din unităţile de învăţământ preuniversitar, vor beneficia de programul „Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii”, lansat recent de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bihor în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, SIVECO România şi TEHNE România.

Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, remis miercuri AGERPRES, obiectivul general al proiectului îl reprezintă formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice din aria curriculară „matematică şi ştiinţe” în elaborarea şi implementarea unui curriculum integrat la decizia şcolii, acreditat, şi dezvoltarea profesională continuă a acestora pe componenta instruirii diferenţiate a elevilor. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013. AGERPRES