lazar_gheorghe.jpgExperţii Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) au constatat că în şcolile din judeţul Suceava lipsesc cabinetele medicale şi de consiliere psihopedagogică, profesorii nu au activitate ştiinţifică suficientă şi nu există autorizaţii de funcţionare, a declarat, miercuri, şeful IŞJ Suceava, Gheorghe Lazăr.

Acesta a spus că activităţile de evaluare au constat în vizitarea tuturor spaţiilor din 22 de şcoli, observarea proceselor ce se derulează în şcoală (asistenţe la lecţii şi alte activităţi ale elevilor), identificarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor faţă de serviciile educaţionale oferite şi de implicare în procesul decizional (aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor, realizarea de interviuri cu elevii, părinţii, partenerii educaţionali, reprezentanţii autorităţilor locale, personalul didactic şi nedidactic).

Lazăr a arătat că a fost verificat şi modul în care se respectă standardele naţionale de calitate, ce cuprind trei domenii, respectiv Capacitate instituţională, Eficacitate educaţională şi Managementul calităţii. ”Majoritatea şcolilor evaluate au obţinut propuneri de calificative care confirmă îndeplinirea sau depăşirea standardelor naţionale, ceea ce le va permite obţinerea unui atestat privind nivelul de calitate oferită de unitatea şcolară, atestat care este valabil cinci ani, până în anul 2020”, a spus Lazăr, adăugând că în unele unităţi şcolare au fost semnalate aspecte neconforme, motiv pentru care unităţile respective au posibilitatea să-şi îmbunătăţească activitatea până la 15 august 2015.

Potrivit lui Lazăr, cele mai importante aspecte considerate ca neconforme de evaluatorii ARACIP în şcolile vizitate au fost lipsa cabinetului medical şi a cabinetului de consiliere psihopedagogică, insuficienta activitate ştiinţifică a cadrelor didactice, lipsa autorizaţiei sanitare de funcţionare, arhivarea necorespunzătoare a documentelor şcolare.

Rezultatele evaluării urmează a fi validate şi aprobate de Consiliul ARACIP, iar în perioada imediat următoare ARACIP va transmite notificări prin care sunt atenţionate autorităţile locale şi judeţene, după caz, IŞJ, DSP, consiliile locale, ISU, asupra aspectelor neconforme ce au fost constatate în unităţile de învăţământ vizitate.
Unităţile de învăţământ evaluate de experţii ARACIP sunt: GPP ”Prichindel” Suceava, GPP ”Căsuţa Piticilor” Gura Humorului, Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava, GPN ”Voinicelul” Fălticeni, Şcoala Gimnazială ”Teodor Stefanelli” Câmpulung Moldovenesc, Şcoala Gimnazială ”Petru Comărnescu” Gura Humorului, Şcoala Gimnazială Satu Mare, Şcoala Gimnazială Stroieşti, Şcoala Gimnazială Ulma, Şcoala Gimnazială Pojorâta, Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, Liceul Tehnologic ”Nicolai Nanu” Broşteni, Şcoala Gimnazială Preuteşti, Şcoala Gimnazială ”Ion Lovinescu” Rădăşeni, Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Onciul” Straja, Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Vatamaniuc” Suceviţa, Şcoala Gimnazială Sadova, Şcoala Gimnazială ”G. Popadiuc” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială Valea Moldovei, Grădiniţa Specială Fălticeni, Şcoala Gimnazială Neagra Şarului, Şcoala Gimnazială ”Academician H. Mihăescu” Udeşti.

În perioada martie – iunie 2015, un număr de 22 unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţ au fost evaluate de experţii ARACIP, după ce în perioada ianuarie – martie 2015 un număr de 24 de şcoli din mediul rural au primit vizita experţilor ARACIP. AGERPRES