Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) a evaluat, în perioada 15 iunie 2009 – 15 iunie 2010, în vederea acreditării, 53 de unităţi de învăţământ preuniversitar, atât din sistemul public, cât şi din cel privat.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului remis joi, dintre cele 53 de unităţi de învăţământ, 45 de unităţi de învăţământ sunt particulare, iar 8 de stat. Din cele 45 de unităţi de învăţământ preuniversitar particular care au solicitat evaluarea, 27 au fost propuse de către ARACIP pentru acreditare, una a primit aviz negativ, iar 17 urmează a fi discutate în Consiliul ARACIP. Din cele 8 unităţi din învăţământul de stat, 7 sunt propuse pentru acreditare, iar una urmează a fi discutată în Consiliul ARACIP.

„Conform Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, ‘procesul de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie presupune parcurgerea a două etape succesive: autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea propriu-zisă.’ Acreditarea trebuie solicitată după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie”, precizează ARACIP.

Totodată, după primirea acreditării organizaţiile furnizoare de educaţie se vor supune procedurii de evaluare externă periodică (o dată la trei ani) pentru verificarea respectării standardelor de acreditare ca standarde obligatorii de funcţionare. „Solicitările de acreditare se pot adresa pe tot parcursul anului calendaristic, dar vizitele de evaluare se derulează numai în timpul anului şcolar. În situaţia acordării acreditării, unităţile de învăţământ devin parte a sistemului naţional de învăţământ din anul şcolar următor”, susţine metodologia de evaluare şi acreditare. AGERPRES