Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) a evaluat, in perioada septembrie 2007 – iunie 2008, un numar de 467 de unitati de invatamant preuniversitar, apartinand atat sistemului public, cat si celui privat.
Dintre acestea, ARACIP a autorizat functionarea provizorie a 337 de unitati de invatamant preuniversitar din sistemul public si a 24 de unitati de invatamant preuniversitar particular. De asemenea, au fost acreditate 7 unitati de invatamant preuniversitar particular, acestea devenind, prin acreditare, parte a sistemului national de invatamant. Celelalte 99 de unitati de invatamant preuniversitar de stat si particular se afla in acest moment in proceduri de autorizare/acreditare.

Organizatiile furnizoare de educatie autorizate sa functioneze provizoriu au obligatia de a solicita acreditarea dupa incheierea unui ciclu de scolarizare, in termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sanctiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie. Pe parcursul autorizarii provizorii, aceste unitati de invatamant sunt, totodata, obligate sa inainteze catre ARACIP, dupa fiecare an de functionare, raportul anual de evaluare interna intocmit de comisia pentru evaluare si asigurarea calitatii (CEAC), constituita la nivelul fiecarei unitati de invatamant. Dupa acreditare, organizatiile furnizoare de educatie se supun procedurii de evaluare externa periodica.

Conform H.G. nr. 22/2007 „procesul de acreditare a organizatiilor furnizoare de educatie presupune parcurgerea a doua etape succesive: autorizarea de functionare provizorie si acreditarea propriu-zisa. Autorizarea de functionare provizorie se acorda incepand cu anul scolar urmator si trebuie solicitata de persoanele juridice, publice sau private, interesate in furnizarea de educatie, inainte ca unitatea de invatamant preuniversitar sa inceapa procesul instructiv – educativ”.

Informatii suplimentare in legatura cu procedurile de evaluare externa pentru autorizare/acreditare pot fi obtinute accesand pagina web a ARACIP la adresa http://aracip.edu.ro.