Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) a primit până marţi, cu o zi înaintea termenului-limită, numai 32 de cereri de acreditare în vederea autorizării de funcţionare provizorie, a declarat şefa serviciului acreditare, Gabriela Paraschiv. Ea a spus că acest lucru este cauzat de faptul că în 2010 nu a existat un calendar pe zile de depunere a dosarelor.

„Este posibil ca marţi şi miercuri să fie depuse un număr mare de dosare. Reţeaua şcolară s-a stabilizat”, a susţinut Gabriela Paraschiv.

Preşedintele ARACIP, Şerban Iosifescu, a subliniat faptul că în anii anteriori erau depuse de la 300 la 500 de dosare pentru acreditare.
Unităţile din învăţământul preuniversitar trebuie să depună documentaţia de evaluare internă până cel târziu miercuri, 3 noiembrie. Expertiza/completarea documentaţiilor de evaluare internă depuse la ARACIP se va face în perioada 4-10 noiembrie iar desfăşurarea vizitelor de evaluare externă la unităţile de stat ale căror rapoarte de evaluare internă sunt complete se va face în perioada 15-25 noiembrie. De asemenea, analiza, validarea şi aprobarea rapoartelor de evaluare externă în vederea autorizării vor avea loc între 25 noiembrie şi 2 decembrie.

„ARACIP încheie până la 2 decembrie procedurile de autorizare şi va înainta MECTS proiectul de ordin privind autorizarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate, iar până în 7 decembrie va comunica în scris tuturor inspectoratelor şcolare ordinul privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ”, se arată într-o notă publicată pe site-ul MECTS. Tariful de evaluare a unei unităţi din învăţământul preuniversitar este de 4.390 de lei, în conformitate cu prevederile HG 712/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii. AGERPRES