elevi.jpgElevii au gradul de satisfacţie cel mai ridicat faţă de climatul educaţional din şcoală, în timp ce părinţii îl au cel mai scăzut, relevă un studiu dat publicităţii joi de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

„Elevii din mediul rural sunt mai ambiţioşi decât cei din mediul urban, fapt explicabil ţinând cont de modul în care au fost selectaţi elevii, câte 6 subiecţi din clasa a VIII-a de gimnaziu, respectiv clasa a XII-a de liceu şi câte 8 subiecţi din ultimul an al învăţământului postliceal ca evaluare externă, clasa a fost indicată de coordonator, dar selecţia la nivelul clasei a revenit unităţii şcolare. Astfel, este de presupus că în mediul rural, cu baza de selecţie mai mică, au fost aleşi elevii cei mai buni şi mai motivaţi pentru succes”, arată studiul.

În ceea ce priveşte gradul de satisfacţie al cadrelor didactice, acesta descreşte pe tipuri de şcoli, în ordine de la şcoli postliceale, la grădiniţe, şcolile cu clasele I-IV, gimnazii, cu cel mai mic procentaj la licee.
Studiul mai arată că bărbaţii care sunt cadre didactice sunt mai dispuşi să participe la efortul colectiv decât cadrele didactice femei. Individualismul este mai pronunţat la cadrele didactice cu vechime între 5-10 ani, cel mai puţin pronunţat fiind la categoria de vârstă peste 50 de ani.

Cele mai implicate şi mai active în procesul decizional sunt cadrele didactice cu vârste între 25 şi 40 de ani, cei mai puţin implicate fiind cadrele didactice de peste 50 de ani. „Nu există diferenţe semnificative între rezultatele cadrelor didactice din urban şi rural. Cel mai bun rezultat l-au obţinut cadrele didactice profesori, urmate de învăţători/profesori pentru învăţământul primar şi cadrele didactice din grădiniţe”, mai arată studiul ARACIP.

Investigarea s-a realizat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 1.956 unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli primare, gimnaziale, licee şi şcoli postliceale) din mediul urban şi rural, 11.077 cadre didactice, 2.397 elevi, 789 părinţi şi 426 de reprezentanţi ai administraţiei publice locale. AGERPRES