Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) organizează a doua conferinţă din ciclul „Pentru o şcoală mai bună!” la Galaţi, în perioada 28-29 mai 2010.

Conferinţa de anul acesta va avea ca temă „Calitatea educaţiei în contextul descentralizării” şi reprezintă o importantă activitate în cadrul Proiectului Strategic al ARACIP, ,,Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar”, co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial, în valoare de 5 milioane de euro.

Conferinţa va aşeza faţă în faţă două componente esenţiale ale sistemului educaţional actual din România: şcoala şi comunitatea locală. Se vor căuta răspunsuri la două întrebări esenţiale: „Cum poate şcoala satisface cel mai bine nevoile comunităţii locale?” şi „Cum poate comunitatea locală gestiona resursele pentru educaţie în mod eficient?”. La eveniment sunt invitaţi să participe reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Consiliului Naţional la Elevilor, administraţiei publice locale şi centrale, părinţilor, inspectoratelor şcolare, angajatorilor, sindicatelor etc.

În cadrul conferinţei se vor lansa două publicaţii, rezultate din activităţile desfăşurate în cadrul Proiectului strategic al cărui beneficiar este ARACIP: Barometrul calităţii educaţiei din România – nr. 2 (anul şcolar 2008 – 2009) şi volumul primei Conferinţe Naţionale a ARACIP din ciclul „Pentru o şcoală mai bună!”, desfăşurate la Bucureşti, în perioada 2-4 aprilie 2009 cu tema „Calitatea educaţiei din perspectiva beneficiarilor”.