studenti_mare.jpgInstituţiile de învăţământ superior pot contesta în termen de două săptămâni raportul de evaluare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) invocând vicii de procedură sau probleme de etică.

„După un prim aviz negativ, Consiliul ARACIS va elabora Raportul consiliului ARACIS care va fi înaintat instituţiei. Instituţia poate să depună contestaţie în termen de două săptămâni de la primirea acestuia invocând numai vicii de procedură sau probleme de etică. Dacă în termen de două săptămâni instituţia nu depune contestaţie raportul consiliului va fi înaintat MECTS”, susţin reprezentanţii ARACIS.

Potrivit unei decizii ARACIS, dacă instituţia de învăţământ superior va depune contestaţie în termenul indicat aceasta va fi analizată de Biroul executiv care poate decide numirea unei comisii de soluţionare, dacă motivele invocate se încadrează în cele două categorii. Comisia de soluţionare a contestaţiei este formată dintr-un reprezentant al Comisiei consultative şi un expert evaluator din domeniul programului la care se referă contestaţia, neimplicat până în acel moment în procesul de evaluare al programului. Comisia de soluţionare va analiza contestaţia la sediul ARACIS, iar soluţia propusă va fi prezentată în şedinţa Departamentului de Acreditare.

„În cazul unui nou aviz negativ, se întocmeşte un nou raport al consiliului, cu caracter definitiv, ce va fi înaintat MECTS”, precizează ARACIS, care susţine că pentru procedura de contestaţie, instituţia nu va plăti nicio taxă. Totodată, Biroul executiv al ARACIS poate respinge contestaţia dacă motivele invocate nu se încadrează în cele două categorii menţionate, în acest caz Raportul consiliului va fi înaintat MECTS.

În urma elaborării unui Raport al consiliului cu aviz negativ, ARACIS va informa instituţia şi MECTS. După ce ARACIS a informat MECTS, instituţia poate solicita în termen de cinci zile de la primirea raportului o nouă evaluare, solicitare ce trebuie să fie însoţită de plata taxei aferente tipului de evaluare, iar ARACIS va numi o nouă echipă de evaluare, conform Metodologiei agenţiei (un reprezentant al Comisiei de specialitate şi alţi doi experţi din Registrul de evaluatori ARACIS care nu au mai fost implicaţi în procesul de evaluare).

„Evaluarea va decurge conform Metodologiei, respectiv vizită, şedinţa Comisiei de specialitate, Departament de Acreditare, Consiliu ARACIS. Dacă Raportul Consiliului ARACIS se finalizează tot printr-un aviz negativ, acesta va reprezenta avizul final care nu mai poate fi contestat. În acest caz instituţia nu mai poate solicita o nouă evaluare a programului”, potrivit procedurii de contestaţie pentru programe de studii aprobată de Biroul executiv al ARACIS. AGERPRES