usamv_cj_certificat.jpgConsiliul Naţional ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), în urma evaluării instituționale care s-a desfășurat în prima parte a anului 2014, a acordat Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca calificativul “Grad de Încredere Ridicat”.

Festivitatea oficială de înmânare a diplomei de către Preşedintele Consiliului ARACIS, Prof. dr. Iordan Petrescu, a avut loc joi, 9 octombrie, la Centrul de Biodiversitate, din campusul USAMV Cluj-Napoca.

În alocuțiunea sa, Prof.dr. Doru Pamfil, Rectorul Universității, a mulțumit întregii comunități academice din USAMV Cluj-Napoca care, prin rezultatele deosebite ale activității didactice și de cercetare desfășurate la înalte standarde de calitate, au asigurat menținerea de către Universitate a celui mai înalt calificativ care poate fi acordat la nivel național unei instituții de învățământ superior. De asemenea, Prof. dr. Doru Pamfil, a subliniat că acest calificativ, obținut în pragul aniversării de către USAMV Cluj-Napoca a 145 de ani de la înființare, confirmă faptul că generația actuală de cadre didactice, cercetători și studenți, din Universitate, duc mai departe cu cinste, tradiția școlii agronomice clujene.