Un proiect pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor din şcolile defavorizate a fost accesat printr-un parteneriat între Asociaţia „Telefonul Copilului”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Arad.

Proiectul intitulat „Măsuri integrate de îmbunătăţire a accesului la educaţie al copiilor din şcoli defavorizate” este cofinanţat de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Arad, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Arad, informează CJRAE Arad.

După cum susţine Viorel Binchiciu, coordonator al Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul CJRAE Arad, prin acest proiect se urmăreşte evaluarea psihologică a dezvoltării, consiliere psihologică, asistenţă logopedică şi orientare şcolară şi profesională a copiilor care constituie grupul ţintă al proiectului, grup alcătuit din 338 de copii.

„Vom constitui o echipă din care vor face parte psihologi, logopezi şi consilieri de orientare şcolară care vor acorda suportul necesar cadrelor didactice, pentru a dezvolta o relaţie cadru didactic- copil- părinte constructivă şi productivă, cât şi adaptarea activităţii şcolare şi extracurriculare la nivelul de pregătire pentru şcoală al copiilor”, a spus Viorel Binchiciu.

Valoarea totală eligibilă a proiectului accesat în parteneriat de cele patru entităţi se ridică la 563.480 lei.  „Valoarea cofinanţării proprii, asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Arad, este de 84.522 lei, administraţia judeţeană asigurând inclusiv finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente”, a adăugat coordonatorul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul CJRAE Arad. AGERPRES