Preşedintele Sindicatului Democratic Învăţământ (SDÎ) Arad, Dănuţ Ienăşescu, a afirmat, într-o conferinţă de presă, că multitudinea problemelor din sistemul de învăţământ, care s-au acutizat în ultima perioadă de timp, a condus la nemulţumiri majore în rândul salariaţilor din educaţie din întreaga ţară, fiind luate în calcul acţiuni de protest din a doua parte a acestei luni.

„Atragem atenţia Guvernului României că minciuna, umilinţa, nepăsarea, dezinformarea nu fac decât să aşeze sistemul de învăţământ pe un butoi cu pulbere. Ne-am săturat de promisiuni electorale, postelectorale şi preelectorale. Constatăm că, în mod repetat, aceste promisiuni nu s-au respectat şi că nici nu există intenţia de a fi respectate”, a declarat preşedintele SDÎ Arad.

În continuare, acesta a spus că printre problemele a căror rezolvare este de domeniul urgenţei se află şi situaţia salariaţilor care sunt încadraţi cu fracţiuni de normă şi al căror salariu de bază este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Potrivit lui Ienăşescu, aceşti salariaţi vor încasa venituri mai mici cu 200 de lei, ca urmare a plăţii contribuţiilor la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, iar cei încadraţi cu 1/4 normă, nu vor încasa nici un leu la salariu, ci, dimpotrivă, vor fi nevoiţi să plătească din venitul familial pentru a-şi acoperi contribuţiile calculate la nivelul salariului minim brut.

Totodată, sindicaliştii consideră necesare şi recalcularea sporurilor şi rediscutarea grilei de salarizare prevăzută în Anexa nr. I la Legea- cadru nr. 153/2017, având în vedere că personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar este poziţionat între 1,64 şi 2,76 (coeficienţi de ierarhizare), undeva în ultima treime a ierarhiei.

Pe de altă parte, Ienăşescu a susţinut că valoarea foarte mică a costului standard per elev, dar şi inexistenţa coeficienţilor suplimentari de diferenţiere şi de corecţie, a generat an de an insuficienţa fondurilor pentru plata salariilor, iar în acest moment şi, ca urmare a acestui cost standard greşit calculat, la nivel de unităţi de învăţământ se procedează la reduceri de posturi, comasări de clase, în unele situaţii propunându-se chiar desfiinţarea unor şcoli.

De asemenea, sindicaliştii din educaţie solicită şi deblocarea posturilor vacante sau temporar vacante, ocuparea prin concurs sau examen a acestora fiind suspendată de la 1 ianuarie 2018.

O altă revendicare este ca personalul didactic cu o vechime în învăţământ de cel puţin 34 de ani să aibă dreptul de a fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, fără diminuarea cuantumului pensiei.

„Considerăm că este absolut necesară invitarea în cel mai scurt timp a conducerii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLÎ) la o întâlnire cu reprezentanţii Guvernului, în vederea identificării soluţiilor de rezolvare a problemelor prezentate. În cazul în care Executivul nu va găsi soluţii de rezolvare a acestor probleme, FSLÎ va declanşa acţiuni de protest, începând cu ultima decadă a lunii februarie, acţiuni ce pot culmina cu declanşarea grevei generale”, a concluzionat Dănuţ Ienăşescu. AGERPRES