ardelean_aurel_.jpgMesajul Rectorului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, cu ocazia Zilei Naţionale a României

Senatul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi întreaga comunitate academică arădeană, studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice, cinstesc în aceste zile, prin amplele manifestări omagiale, Ziua Naţională a României şi memoria Corifeilor Arădeni – Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio – Pop, membri de frunte ai Consiliului Naţional Român Central, care au pregătit în 1918, la Arad, actul fundamental al întregii noastre istorii.

În cadrul sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice „Aradul – Capitala politică a românilor transilvăneni”, organizată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Consiliul Judeţean Arad, au fost aduse omagii celui care a fost promotorul şi gânditorul Marii Uniri, Vasile Goldiş, părintele spiritual al Universităţii noastre, un erou naţional, care la Alba Iulia s-a adresat celor 100.000 de participanţi cu un discurs prin care a subliniat dimensiunile istorice ale Marii Uniri.

În destinele naţiunilor există momente de referinţă care rămân neşterse în memoria generaţiilor viitoare. Un astfel de moment istoric l-a reprezentat şi neuitatul an 1918. Atunci, într-un singur an, clipele tragice s-au îmbinat cu cele ale biruinţei şi s-a făurit din sânge, lacrimi, îndrăzneală, dar şi un dram de „noroc” istoric o nouă şi mare Românie. Unirea tuturor românilor a fost cauza supremă a întregului popor, a tuturor claselor sociale, a tuturor forţelor politice. Marea Unire de la 1918 a fost şi rămâne pagina sublimă a istoriei românilor. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici a unui om politic, nici a unui guvern, nici a unui partid; ea este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată într-un elan ţâşnit din străfundul conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-i călăuzi cu inteligenţă strategică remarcabilă spre ţelul dorit. O necesitate istorică – naţiunea, trebuie să trăiască într-un stat naţional – s-a dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau incompetenţă, care, punând în mişcare naţiunea, i-a dat acea forţă uriaşă ca peste toate adversităţile să dea viaţa aspiraţiei sale – statul naţional.

Discursul lui Vasile Goldiş şi Hotărârea de la Alba-Iulia au vestit întregii lumi momentul înălţător al marii sărbători a poporului român şi al dreptăţii implacabilelor legi ale istoriei. În realizarea Marii Uniri, arădenii au avut un rol deosebit ca şi în acţiunile care au urmat zilei de 1 Decembrie 1918. Consiliul Dirigent a desemnat o delegaţie din care făceau parte Vasile Goldiş, conducătorul delegaţiei, Miron Cristea, Iuliu Hossu şi Alexandru – Vaida Voevod, care la 14 decembrie a prezentat regelui actul Unirii în cadrul unei festivităţi la Palatul Regal. În cuvântul său, Vasile Goldiş afirma: „Românii din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor legali la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie/1 Decembrie 1918,au decretat unirea lor şi a acestor teritorii cu Regatul Român. Prin această unire, după aceea a Basarabiei, apoi a Bucovinei, s-a împlinit visul de o mie de ani al neamului românesc: Unirea într-un singur Stat a Tuturor Românilor.” Întreaga activitate politico-naţională, culturală şi şcolară a lui Vasile Goldiş s-a apoteozat la 1 Decembrie 1918. Din acest punct de vedere, Goldiş rămâne o personalitate prometeică, model de patriotism luminat pentru contemporanii şi urmaşii săi. Cu toate acestea el nu a revendicat niciodată vreun merit legat de Unire şi Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, afirmând că ceea ce a făcut el atunci ar fi putut să o facă şi alţii „mii”. Modestie şi demnitate. Contemporanii i-au recunoscut meritele acordându-i marea cinste de a anunţa lumii, prin vocea sa, Unirea pe veci cu România. A fost un model de devotament pentru semeni, un adevărat model civic, căruia istoria i-a zâmbit în cea mai frumoasă zi a neamului românesc.

Prin tot ceea ce au făcut în 1918-1919 – vibrând puternic ca toţi fiii patriei să trăiască într-o singură, perpetuă şi mereu înălţătoare ţară, a lor şi numai a lor. Este evident că nicicând Aradul nu a jucat pe plan istoric un rol mai important, nu a trăit mai intens pentru naţiune, nu s-a identificat mai mult cu interesele întregului popor. Şi, mai ales, va rămâne de neşters înălţătoarea operă a celor mulţi, a zecilor de oameni simpli, care, prin curajul şi devotamentul lor fără de margini, au pus temelia statului unitar român – România Mare.

RECTOR,

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean