Academia de Studii Economice din București este cea mai importantă instituție de învățământ superior economic din țară și una dintre cele mai cunoscute universități economice din Sud-Estul Europei, ocupând cea mai bună poziție între universitățile românești prezente în Top Shanghai 2017 – Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2017, clasamentul universitar cu cea mai bună reputație din lume.

Facultățile ASE oferă pentru acest an universitar 24 de programe de studii universitare de licenţă, cu predare în română, engleză, franceză sau germană în domeniile: Științe economice, Științe administrative, Sociologie și Limbi moderne aplicate.

 

Cum se face admiterea la licență 2018?

Admiterea la licență 2018 se face prin concurs, bazat pe eseu motivațional, o probă scrisă de competență lingvistică (pentru programele universitare în limbi străine) și media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat (70%) și media anilor de studii (30%). Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

Pentru licență, ASE pune la dispoziția candidaților o cifră de școlarizare propusă de aproape 6000 de locuriOferta de locuri la licență cu frecvență

Perioada de înscrieri la licență cu frecvență este 11 – 16 iulie a.c. Detalii privitoare la graficul desfășurării activităților specifice perioadei de admitere se regăsesc pe site-ul instituțional www.ase.ro, pagina dedicată admiterii: http://ase.ro/admitere2018/licenta2018/index.asp.

Vă așteptăm în luna iulie la admitere la licență.

 

Alege un Lider și vei deveni un Lider!