Academia de Studii Economice (ASE) a anunţat că scoate la concurs pentru admiterea la programele universitare de licenţă, la învăţământul cu frecvenţă, un număr de 2867 de locuri la buget, 3041 de locuri la taxă şi 1000 de locuri, la taxă, pentru învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

ASE oferă 36 de programe universitare de licenţă care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză şi germană (24 – pentru învăţământul cu frecvenţă, 12 – pentru învăţământul la distanţă). Înscrierile pentru admiterea la programele universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă au loc în perioada 13-15 iulie şi 17-18 iulie.

Admiterea se va desfăşura prin concurs, bazat pe un eseu motivaţional, o probă scrisă de competenţă lingvistică – pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină – şi pe media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (60%) şi media anilor de studii (40%).

Totodată, ASE a anunţat că pentru programele universitare de masterat scoate la concurs 1788 de locuri la buget şi 2741 de locuri la taxă, dintre care 175 de locuri la MBA.

ASE oferă 76 de programe universitare de masterat de cercetare şi profesional (dintre acestea – 18 în limba engleză, 1 in limba franceză şi 2 în limba germană) şi 3 programe MBA (desfăşurate în colaborare cu universităţi de renume din Canada, Franţa şi Germania). Înscrierile la programele de masterat (cu excepţia programelor MBA) se desfăşoară în perioada 24 – 26 iulie. Admiterea se face prin concurs, pe baza rezultatelor de la proba scrisă tip grilă (30%) şi a mediei examenului de finalizare a studiilor universitare de licenţă (70%).

De asemenea, 266 de locuri (dintre care 110 finanţate de la buget) vor fi scoase la concurs pentru programele universitare de doctorat, repartizate pe 10 domenii: Administrarea afacerilor, Cibernetică şi statistică economică, Contabilitate, Economie, Economie şi afaceri internaţionale, Finanţe, Informatică economică, Management, Marketing, Drept.

Înscrierile vor avea loc în perioada 10-12 iulie. Studiile universitare de doctorat pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză, germană la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

Admiterea la doctorat se face prin concurs, care constă într-o probă de competenţă lingvistică şi un examen de specialitate.

Totodată, ASE anunţă că pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi 3000 de burse de studiu şi sociale, 500 de burse pentru studii în străinătate, peste 5000 de locuri în cămine, numeroase parteneriate pentru stagii şi practică la firme de top, 700.000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare. AGERPRES