asistente.jpgPe 25 august, prin Hotărârea Consiliului ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), calificarea profesională Asistent Medical Generalist, domeniul – Sănătate şi Asistenţă Pedagogică, din cadrul Şcolii Postliceale “Danubius” Galaţi, a fost autorizată. Aşadar, absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de Bacalaureat se pot înscrie la cursurile Şcolii Postliceale “Danubius” pentru a deveni specialişti ai uneia dintre cele mai nobile profesii : Asistent medical generalist.

Experienţa practică a profesioniştilor de renume din lumea medicală şi farmaceutică, profesori consacraţi în acest domeniu, dotări moderne ale spaţiilor Şcolii Postliceale Sanitare “Danubius”, parteneri puternici din lanţurile farmaceutice dar şi clinici de stat şi particulare, sunt doar câteva avantaje care susţin pregătirea cursanţilor pentru această profesie.

Diplomele de Asistent medical generalist vor atesta această calificare la nivel internaţional. Durata studiilor este de 3 ani, perioadă în care Universitatea “Danubius » asigură cursanţilor care doresc să promoveze Bacalaureatul, pregătire gratuită la disciplinele de bază ale acestui examen.

Detalii despre admintere pot fi obţinute aici.