Asociaţia Autism Europa (AAE) Bistriţa a lansat un apel către Ministerul Educaţiei Naţionale, denumit „Educaţia: un drept, nu un lux”, prin care cere aplicarea tuturor normelor legale în privinţa elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES), având în vedere că nu toţi nu au acces la servicii logopedice, consilieri şcolari sau la suportul unui profesor de sprijin.

„Nu există statistici oficiale cu privire la numărul copiilor diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist din învăţământul de masă care au nevoie de programe adaptate, serviciile profesorilor de sprijin şi ale consilierilor şcolari, precum şi de servicii de logopedie pentru a compensa problemele cu care se confruntă şi pentru a asigura succesul integrării educaţionale a acestora, însă mii de astfel de elevi cu cerinţe educative speciale rămân pe dinafară deoarece şcolile şi grădiniţele în care învaţă nu beneficiază de consilieri şcolari, logopezi sau profesori de sprijin, iar familiile nu îşi permit plata unui facilitator şcolar”, se arată în comunicatul de presă remis de către AAE.

Asociaţia solicită Ministerului Educaţiei Naţionale să realizeze, la începerea anului şcolar, o situaţie statistică a copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă la nivel naţional şi defalcat pe judeţe şi să comunice public care este numărul de profesori de sprijin, logopezi, consilieri şcolari care lucrează efectiv cu aceşti copii.

De asemenea, solicită ministerului să ia măsurile necesare pentru a se asigura că inspectoratele şcolare respectă legislaţia în vigoare privind personalul de suport şi faptul că acesta este disponibil pentru fiecare din aceşti copii şi tineri, indiferent de localitatea în care domiciliază elevul, şi să asigure personalul necesar funcţionării optime a Centrelor de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi a Serviciilor de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională.

AAE Bistriţa atrage atenţia şi asupra modului în care sunt normate şi încadrate posturile de profesori itineranţi şi de sprijin, personalul cabinetelor de asistenţă psihopedagogică din şcoli şi personalul din circumscripţiile logopedice, pe care le consideră insuficiente.

În plus, se solicită prevederi legale care să vizeze adaptarea conţinutului subiectelor de la testările şi examenele naţionale în funcţie de programele adaptate după care învaţă elevii cu CES. Asociaţia ar dori, de asemenea, ca primăriile de domiciliu să asigure subvenţionarea serviciilor de însoţire pentru elevii cu CES, dacă anchetele sociale dovedesc că părinţii nu pot asigura aceste costuri, şi subvenţionarea terapiilor şi serviciilor de recuperare pentru copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă, în limita recomandată de medicul specialist. AGERPRES