Organizaţiile elevilor dezavuează acordul bilateral între guvern şi sindicate din învăţământ pentru adoptarea unor noi legi ale Educaţiei, solicită statut de parteneri în procesul consultărilor cu privire la sistemul educaţional şi regândirea viziunii asupra unei viitoare reforme, se arată într-un comunicat de presă trimis de Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC).

Potrivit sursei citate, cinci organizaţii reprezentative ale elevilor la nivel naţional – Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Elevilor din Maramureş, Asociaţia Elevilor din Călăraşi, Asociaţia Elevilor din Bucureşti şi Asociaţia Vâlceană a Elevilor – au adoptat un document comun prin care critică pactul încheiat între guvern şi sindicate pentru adoptarea, fără consultarea elevilor, până la sfârşitul ciclului şcolar, a trei noi legi ale educaţiei.

„Joi, 29 noiembrie, a fost semnat, la Alba Iulia, un acord între sindicatele reprezentative din sectorul învăţământ şi Guvernul României, prin care partea din urmă îşi asumă că, până la finalul lunii iunie 2019, vor fi adoptate trei noi legi ale educaţiei, precum şi alte măsuri de reformare a învăţământului. Asociaţiile de elevi condamnă ferm neconsultarea beneficiarilor primari ai actului educaţional, care nu au fost incluşi în discuţiile ce au vizat acest acord. Totodată, dezavuăm complet ideea adoptării a trei legi distincte care să reglementeze individual învăţământul preuniversitar, cel superior şi statutul cadrului didactic”, se arată în comunicatul AEC.

Cele cinci organizaţii semnatare mai atrag atenţia asupra faptului că întotdeauna deciziile luate pentru reglementarea într-un domeniu social trebuie să vizeze interesul suprem al beneficiarului, urmărindu-se crearea unui sistem în care acesta să se poată dezvolta pentru a-şi atinge potenţialul maxim.

„Amintim un principiu care, deşi este clar enunţat de actuala lege a educaţiei, de cele mai multe ori este uitat de către decidenţi, şi anume centrarea învăţământului pe elev, însemnând că toate deciziile luate trebuie să vizeze interesul suprem al beneficiarului, urmărind crearea unui sistem în care acesta să se poată dezvolta pentru a-şi atinge potenţialul maxim. Însă, să afirmăm că aceasta este realitatea ar fi, din partea noastră, o dovadă de gândire utopică, întrucât până şi în prag de Centenar, când unitatea ar trebui să stea la baza deciziilor, elevii sunt excluşi de către Guvern de la discuţiile care vizează viitorul sistemului educaţional. Dovadă pentru aceasta este faptul că, la întâlnirea de la Alba Iulia, Guvernul a ales să privească separat profesorii de elevi şi de părinţi, considerând că pe elevi şi pe părinţi nu îi vizează viitorul sistemului educaţional”, se subliniază în comunicatul AEC.

Organizaţiile elevilor semnalează că un acord în Educaţie trebuie să fie încheiat între decidenţii politici şi toţi actorii din sistemul educaţional – elevi, studenţi, profesori, părinţi – şi solicită guvernului regândirea viziunii asupra unei viitoare reforme legislative şi adoptarea deciziilor numai după consultarea tuturor beneficiarilor.

„Astfel, solicităm Guvernul României să regândească viziunea pe care o are asupra unei viitoare reforme legislative şi să nu rişte fragmentarea totală a sistemului de învăţământ. Atragem atenţia asupra pericolului adoptării a trei legi ale educaţiei, fiecare reglementând individual învăţământul preuniversitar, cel superior, precum şi statutul cadrelor didactice. În primul rând, fragmentarea învăţământului superior de cel preuniversitar ar duce la sporirea inechităţii şi a lipsei continuităţii din sistem. În perspectiva unei noi legi a educaţiei, trebuie să ne gândim la un aspect cât mai unitar, astfel încât să asigurăm un parcurs uşor elevilor către învăţământul superior (…) De asemenea, solicităm imperios ca orice viitoare decizie să fie luată după consultarea prealabilă cu toţi actorii sistemului educaţional, în special cu beneficiarii primari, elevii”, concluzionează sursa citată. AGERPRES