Atelier-dezbatere cu tema “Școala și Asistența Socială”, la Iaşi

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, împreună cu Universitatea “Al. I. Cuza”, prin Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Departamentul de Sociologie și Asistenţă Socială organizează joi, 24 mai, atelierul-dezbatere: Şcoala si Asistenţa Socială.

Instituţiile partenere în organizarea manifestării sunt: Consiliul Judeţean Iaşi, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, respectiv Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Comunitară.

Pe durata a două ore, de la 12.00 la 14.00, în Sala de conferinţe a Muzeului Universităţii  “Al. I. Cuza” din Iaşi, reprezentanţii celor patru instituţii vor analiza probleme de natură socială cu impact asupra şcolii şi asupra elevilor.

Explorând starea de fapt cu privire la relaţia dintre școală şi asistenţă socială, participantii vor identifica modalităţi de colaborare  actuale şi posibile între instituţii şi specialişti, vor discuta modele relevante în contexte internaționale, vor căuta resurse interinstitutionale complementare, arii de interes, responsabilitate și acţiune instituţională pentru stabilirea convergenţelor.

În conturarea direcţiilor de acţiune viitoare, atelierul de lucru va beneficia de intervenţii ale cadrelor didactice universitare, ale practicienilor şi decidenţilor.

Invitaţi: prof.dr. Camelia Gavrilă, Deputat, Parlamentul României, Preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaş, Inspector Școlar General, Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi. Moderator: prof.univ.dr. Conţiu Tiberiu Şoitu, Decan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice

Argumentele organizatorilor vizează responsabilitatea instituţională, dar şi preocuparea pentru dezvoltarea socială.

“Copiii şi tinerii care studiază astăzi în şcoli au nevoie de o educaţie adecvată, de sprijin în evoluţia lor socială, de suport în prevenirea şi limitarea situaţiilor de risc şi vulnerabilitate socială. Motivaţia lor pentru învăţare este suţinută sau reţinută de numeroşi factori care reflectă: calitatea vieţii, nivelul de sărăcie, climatul familial, sentimenul de apartenenţă la un grup, la o comunitate, nivelul de securitate financiară, dar şi socio-afectivă. Multitudinea si gravitatea acestor factori conduc, în unele situaţii, la părăsirea timpurie a şcolii, la comportamente pre şi delincvente, sau la o eşuare socio-profesională. Există personal de suport în şcoli, există specialişti angajaţi la birourile Consiliilor Locale, dar amploarea problemelor depăşeste posibilitatea actuală de intervenţie profesională. Este nevoie de o redimensionare a echipei de specialişti care lucrează cu elevii în şcoli. Este nevoie de o completare cu specialişti care pot preveni, interveni şi limita situaţiile de risc şi vulnerabilitate socială. Asistenţii sociali pot susţine educaţia, pot susţine elevii, familiile acestora şi pot spori şansele de reuşită şcolară şi socială.”

“O educație de calitate presupune un cumul de intervenții și strategii, dincolo de conținuturi științifice. probleme de curriculum, împletirea demersului informativ cu cel pedagogic, formativ. Există o complementaritate firească între viața de familie, mediul social în care trăiește copilul sau adolescentul, o lume cu dificultățile și vulnerabilitățile ei, și, pe de altă parte, lumea școlii. Analizele, cercetarea critică a modelului european din domeniu, inițiativele legislative corelate cu politici coerente, dar mai ales formarea unor specialiști – inclusiv asistenți sociali – implicați și dedicați sunt soluții posibile pe care trebuie să le explorăm prin dialog, dezbateri și parteneriate autentice”, a subliniat prof. dr. Camelia GAVRILĂ, Deputat, în calitate de Președinte al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport