univ_vest_timisoara.jpgUniversitatea de Vest din Timişoara este unica instituţie din România unde se poate obţine Atestatul de competenţă lingvistică PLIDA, în vederea solicitării permisului de sejur şi a permisului de muncă în Italia.

Prin semnarea Protocolului Nr. 91 din 10 ianuarie 2011, între Societatea DANTE ALIGHIERI (Sediul central din Roma) şi Poliţia de Stat Italiană, menţionatul atestat de competenţă lingvistică PLIDA (nivel A2, adică italiana de bază) devine un document obligatoriu pentru toţi aceia care doresc să poată munci pe teritoriul italian.

Condiţiile de obţinere sunt:

– Înscrierile se fac în luna aprilie şi luna octombrie a fiecărui an, la sediul UVT.

– Examenul se ţine în data de 25 mai, respectiv, 25 noiembrie a fiecărui an, la sediul UVT, din Bd. Vasile Pârvan, 4. Constă din trei probe (oral, scris, audio).

– Nota la proba orală este acordată de comisia de examen din UVT, iar probele celelalte sunt expediate online la Roma, unde sunt corectate unitar, simultan cu probele sosite din toate centrele PLIDA din lume. Rezultatele sunt comunicate după circa două luni de zile.

– Atestatul este eliberat de Sediul central al Societăţii DANTE ALIGHIERI, la adresa indicată de candidat şi este recunoscut pretutindeni în lume.

– La UVT, se pot susţine probe pentru oricare din cele şase niveluri (A1, A2, B 1, B2, C1, C2). Pentru probele promovate nu se mai percepe taxă, la repetarea respectivei probe, în sesiunea următoare de examen.

Pentru candidaţii care doresc să studieze limba italiană, se organizează cursuri (începători şi avansaţi), în grupuri de 10-15 persoane. Predau cadre didactice universitare foarte competente, utilizând metode şi aparatură moderne, materiale didactice elaborate de Societatea DANTE ALIGHIERI. Absolvirea cursului nu este obligatorie, candidaţii putând să se înscrie şi să susţină examenele fără vreo condiţionare de acest tip.