master.jpgMinisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a alocat universităţilor de stat pentru anul 2011-2012 un număr de 35.000 de locuri la masterat.

Astfel, potrivit unui ordin de ministru privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de masterat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial, un număr de 22.850 de locuri se alocă instituţiilor de învăţământ superior clasificate ca universităţi de cercetare avansată şi educaţie şi 10.370 de locuri universităţilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică, respectiv universităţi de educaţie şi creaţie artistică.

Un număr de 2.380 de locuri la masterat au fost alocate instituţiilor de învăţământ superior clasificate ca universităţi centrate pe educaţie. Cele mai multe locuri – 4.260 au fost alocate Universităţii din Bucureşti, 4.000 Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca şi 3.900 Universităţii Politehnica din Bucureşti, acestea fiind instituţii de învăţământ superior clasificate ca universităţi de cercetare avansată şi educaţie.

Cele mai multe locuri pentru instituţiile de învăţământ superior clasificate ca universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică, respectiv universităţi de educaţie şi creaţie artistică au fost alocate
Universităţii din Craiova – 1.550, Universităţii Transilvania din Braşov – 1.270 şi Universităţii de Vest din Timişoara – 1.040. AGERPRES