universitatea-din-suceava.jpgRectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, i-a prezentat săptămâna trecută pe cei patru prorectori alături de care va conduce instituţia academică suceveană în următorii patru ani. Prezent la prima sa conferinţă de presă după alegerea sa ca rector al USV, Valentin Popa a venit însoţit de echipa managerială cu care va lucra în mandatul 2012-2016, respectiv cu cei patru prorectori nou numiţi.

Este vorba despre prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu, fost decan al Facultăţii de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, care a fost numit prorector pentru activitatea didactică şi asigurarea calităţii. Profesorul universitar dr. Mihai Dimian, de la Facultatea de Inginerie electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, „unul dintre cei mai buni cercetători ai USV”, după cum l-a prezentat rectorul Valentin Popa, a fost numit prorector pentru activitatea ştiinţifică din instituţia academică de la Suceava.

Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, fost prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, este prorector pentru baza materială şi probleme studenţeşti, iar prof. univ. dr. Ştefan Purici va ocupa funcţia de prorector pentru imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană.

Fiecăruia dintre prorectori îi revin sarcini şi atribuţii specifice, conform Cartei USV. Astfel, prorectorul Mircea A. Diaconu va avea ca principale atribuţii organizarea concursului de admitere, coordonarea şi evaluarea activităţii didactice, asigurarea încadrării în standardele naţionale şi internaţionale a programelor de studiu şi coordonarea activităţii editurii Universităţii.

Prorectorul Mihai Dimian este cel care va coordona activitatea de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în universitate, va asigura încadrarea în standardele naţionale şi internaţionale a activităţii de cercetare, va coordona activitatea de atragere de fonduri pentru cercetare, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, precum şi activitatea de contractare şi de audit intern pentru proiectele de cercetare, dar şi va avea şi alte atribuţii.

Universitarul Gabriela Prelipcean se va ocupa de baza materială şi problemele studenţeşti din universitate. Mai exact, aceasta se va ocupa de dezvoltarea şi întreţinerea în bune condiţii a spaţiilor de învăţământ şi a patrimoniului imobiliar, va coordona activitatea de colaborare cu mediul privat şi dezvoltarea USV prin parteneriate public- private, îl va asista pe rector în activitatea de elaborare şi execuţie a bugetului propriu şi în activitatea de asigurare a unui management eficient.

Prorectorul Ştefan Purici coordonează activitatea de relaţii cu publicul, coordonează dezvoltarea de parteneriate, coordonează activitatea de consultare a agenţilor economici de pe piaţa muncii în vederea alinierii programelor de studiu la cerinţele pieţei, coordonează activitatea de decernare a titlurilor onorifice de către senatul USV, coordonează programele internaţionale de schimb universitar sau propune afilieri la organisme şi organizaţii interne şi internaţionale.