Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Daniel Funeriu a aprobat printr-un ordin normele privind plata comisiilor de examen pentru concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, sesiunea din acest an.

Potrivit ordinului pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului, la nivelul fiecărui centru de concurs se constituie comisia de concurs, prin decizie a inspectorului şcolar general formată din preşedinte – directorul uneia dintre unităţile de învăţământ care organizează concurs, 6-12 membri aleşi dintre directorii unităţilor de învăţământ care organizează concurs, secretar – salarizat cu 75 lei, supraveghetori – 6 ore/zi, fiecare salarizat cu un tarif 20 lei/zi, informaticieni/analişti programatori/ajutori analişti programatori – fiecare salarizat cu un tarif de 1 leu/fişă candidat operată.

Totodată, comisia de evaluare a lucrărilor scrise va avea următoarea componenţă: preşedinte – inspector şcolar general adjunct sau inspector şcolar/inspector şcolar de specialitate, profesori evaluatori – câte doi profesori din învăţământul preuniversitar având gradul didactic I sau II, pentru fiecare specialitate/100 candidaţi – fiecare salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectată, al treilea profesor evaluator, după caz, salarizat cu un tarif de 5 lei/lucrare corectată, 3-5 secretari de comisie – cadre didactice din învăţământul preuniversitar – fiecare salarizat cu 100 lei. Informaticienii vor fi plătiţi cu cu un tarif de 0,75 lei/lucrare scrisă operată.

Comisia de concurs pentru proba orală la limba de predare va fi formată dintr-un preşedinte inspector şcolar de specialitate, membri – câte 2 (doi) profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I sau II/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) -fiecare salarizat cu un tarif de 3 lei/candidat.

Comisia de concurs pentru proba practică/orală în profilul postului, va avea un preşedinte – directorul unităţii de învăţământ la care se desfăşoară proba, membri – câte 2 (doi) profesori de specialitate din învăţământul preuniversitar cu gradul didactic I sau Ii/inspectori şcolari de specialitate/metodişti ai inspectoratului şcolar cu specializarea în profilul postului/responsabili ai comisiilor metodice cu specializarea în profilul postului/50 de candidaţi (profesorii din comisie trebuie să aibă cel puţin acelaşi grad didactic cu cel al candidatului) -fiecare salarizat cu un tarif de 3 lei/candidat. La fel vor fi remuneraţi şi membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti pentru organizarea şi desfăşurarea concursului. AGERPRES