Au fost stabilite tematica şi bibliografia pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat. Descarcă aici tematica!

rezidentiat.jpgMinisterul Sănătăţii a făcut publică la începutul acestei săptămâni bibliografia şi tematica pentru Concursul Naţional de Rezidenţiat din 2011. În acest an, concursul de Rezidenţiat se va desfăşura descentralizat la nivelul centrelor universitare Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cluj Napoca, Târgu-Mureş şi Craiova.

Tematicile concursului de Rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite pe fiecare domeniu. Ele au fost transmise în urmă cu o lună spre avizare Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciştilor şi Colegiului Medicilor Dentişti. Tematica şi bibliografia pentru examenul de Rezidenţiat din acest an s-au modificat într-un procent de 15%.

Numărul de locuri şi posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, de către Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România. Înscrierile pentru rezidenţiatul pe loc se fac la Universităţile de Medicină şi Farmacie şi la Direcţiile de Sănătate Publică, până la data de 14 octombrie 2011 inclusiv. Înscrierile la rezidenţiatul pe post se vor face la Direcţia de Sănătate Publică a judeţului în care se află unitatea sanitară care a scos postul la concurs.

Candidaţii înscrişi vor afla sala şi ora începerii examenului pe 16 noiembrie 2011, pe paginile web ale universităţilor de medicină şi farmacie. Concursul va avea loc pe 20 noiembrie 2011 şi va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. 25% din totalul întrebărilor sunt de tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5, iar 75% reprezintă întrebări tip complement multiplu, cu 2-4 răspunsuri corecte. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat.

Ocuparea locurilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare. Pentru rezidenţiatul pe post clasificarea se face pe fiecare post.

Alegerea locului în specialitate şi a centrelor de pregătire se va face în aceeaşi zi, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord de universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9.00 – 21.00. Candidaţii se vor prezenta în centrul universitar unde au susţinut concursul.

Candidaţii care au obţinut punctaj de promovare la rezidenţiatul pe post se vor prezenta la direcţiile de sănătate publică din judeţul în care se găseşte unitatea sanitară care a publicat postul la concurs, în prima zi lucrătoare după efectuarea repartiţiei candidaţilor reuşiţi la rezidenţiatul pe loc, la orele 9.00. Primii clasaţi vor primi dispoziţie de repartizare pentru posturile pentru care au concurat.

Descarcă de aici tematica şi bibliografia pentru examenul de rezidenţiat în domeniul Medicină

Descarcă de aici tematica şi bibliografia pentru examenul de rezidenţiat în domeniul Farmacie

Descarcă de aici tematica şi bibliografia pentru examenul de rezidenţiat în domeniul Medicină Dentară