profesori_invatand.jpgCadrele didactice care doresc să beneficieze de unul dintre programele de formare oferite de proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” au posibilitatea de a se preînscrie online.

Potrivit unui comunicat remis vineri de Ministerul Educaţiei, este necesară completarea unui formular existent pe site-ul proiectului – www.proiecte.pmu.ro/web/conversii – sau prin fax ori telefon, la sediul fiecărei universităţi partenere a proiectului.

Preînscrierea nu este obligatorie pentru admiterea într-un program de formare, însă e recomandată pentru o mai facilă procesare a datelor. Perioada generală de înscriere este cuprinsă între 14 iunie – 5 septembrie 2010, însă aceasta variază de la universitate la universitate.


Criteriile generale de eligibilitate pentru admiterea unui candidat într-un program de formare sunt următoarele: absolvirea cu diplomă de licenţă a unui program de studii universitare, activitate la catedră de minimum doi ani, din ultimii cinci, în învăţământul preuniversitar şi neparcurgerea vreunui program de formare cu durata de mai mult de un an (două semestre) sau care să corespundă unui număr de 60 de credite, în proiecte finanţate din fonduri publice, în ultimii cinci ani.


Criteriul general de ierarhizare îl reprezintă media de absolvire a studiilor de licenţă (media aritmetică între media anilor de studii şi nota/media obţinută la examenul de licenţă). În baza autonomiei universitare, universităţile pot impune criterii suplimentare şi/sau pot solicita documente suplimentare, în conformitate cu regulamentele proprii de desfăşurare a admiterii la studii. Admiterea în programele de formare de conversie profesională postuniversitară se realizează pe baza analizei dosarului de înscriere, a criteriilor stabilite şi în limita locurilor disponibile, iar dosarul de înscriere se depune la universitatea la care se doreşte participarea la formare, în perioada şi în conformitate cu orarul stabilit de fiecare universitate.

„Organizarea unei grupe pentru fiecare dintre specializările anunţate se va realiza numai dacă există minimum 20 de cursanţi. Specializările matematică, fizică, chimie, biologie, educaţie tehnologică, istorie, geografie, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză se vor studia pe parcursul a patru semestre şi vor totaliza, fiecare, 120 de credite, în timp ce tehnologia informaţiei şi psihopedagogia vor necesita trei semestre de studiu şi vor însuma, fiecare, 90 de credite” – precizează MECTS. Specializările organizate de fiecare universitate sunt: istorie, geografie (Universitatea din Bucureşti), chimie şi psihopedagogie (Universitatea Politehnică din Bucureşti), biologie, chimie, fizică, geografie, istorie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză, matematică, tehnologia informaţiei (Universitatea „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca), educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei, matematică, fizică, chimie, limba şi literatura română, limba şi literatura franceză, limba şi literatura engleză (Universitatea „Transilvania” din Braşov), educaţie tehnologică, tehnologia informaţiei (Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti), matematică, tehnologia informaţiei, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză (Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti).


Pentru mai multe informaţii şi detalii referitoare la desfăşurarea proiectului şi la criteriile de admitere, dar şi la perioadele de înscriere stabilite de fiecare universitate, candidaţii au posibilitatea de a accesa site-ul proiectului: www.proiecte.pmu.ro/web/conversii. Proiectul „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră” se implementează la nivel naţional şi, în cadrul acestuia, este finanţată formarea a 1.000 cadre didactice. Asigurarea egalităţii de şanse în ceea ce priveşte accesul grupurilor defavorizate – cum ar fi cadrele didactice care predau în mediul rural sau cadrele didactice femei – reprezintă o prioritate a proiectului, iar o atenţie deosebită va fi de asemenea acordată cadrelor didactice aflate la începutul carierei, cu vârsta sub 35 de ani. AGERPRES