În acest an, cele 16 facultăți ale Universității „Ovidius” din Constanţa (UOC) își așteaptă viitorii studenți la înscrieri, pentru programele de licență, master şi doctorat, sesiunea septembrie, în perioada 5 – 15 septembrie.Toate informațiile legate de admiterea 2018 pot fi accesate pe http://admitere.univ-ovidius.ro/, dar și pe site-urile facultăților.

UOC a scos la concurs:

 • Studii universitare de licență:
 • 232de locuri fără taxă pentru învățământ cu frecvență, dintre care 31 pentru absolvenții de licee din mediul rural,
 • 60 de locuri pentru românii de pretutindeni (40 locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă; 20 de locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă)
 • 081 de locuri cu taxă pentru învățământ cu frecvență, dintre care 416 de locuri pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă (ID/IFR);

 

 • Studii universitare de masterat:
 • 88 de locuri fără taxă;
 • 32 de locuri pentru românii de pretutindeni
 • 533 de locuri cu taxă.

 

 • Studii universitare de doctorat:
 • 23 de locuri fără taxă;
 • 142 de locuri cu taxă.

 

 

Calendarul general al admiterii este următorul:

Studii universitare de licență

 • 05 – 15 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înmatriculare pentru toate domeniile de studii de la toate formele de învățământ (IF, ID și IFR), în funcție de calendarul fiecărei facultăți;
 • 15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie.

 

Studii universitare de masterat

 • 5 – 15 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs și înmatriculare pentru toate domeniile de studii, în funcție de calendarul fiecărei facultăți;
 • 15 septembrie: data limită de finalizare a înmatriculărilor pentru sesiunea septembrie.

 

Studii universitare de doctorat

 • 3 – 13 septembrie: înscrieri, susținerea probelor de concurs în funcție de calendarul fiecărei şcoli doctorale;
 • 17-20septembrie: înmatriculări.

 

Universitatea „Ovidius” continuă demersul său de simplificare a procesului de înscriere a candidaților. La 9 facultăți – Facultatea de Arte, Facultatea de Construcții, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Facultatea de Litere, Facultatea de Matematică și Informatică, Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Facultatea de Teologie, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Educație Fizică și Sport – înscrierea la admitere se face exclusiv online, pe platforma: https://admitereonline.univ-ovidius.ro/. Facultățile asigură asistența tehnică necesară pentru înscrierea on-line și în locațiile special amenajate.

Totodată, din acest an, UOC pune la dispoziție românilor de pretutindeni o platformă unde se pot înscrie online: https://admitereonlinerp.univ-ovidius.ro/.Lista locațiilor de înscriere, atât offline, cât și online, poate fi consultată aici.