paza_scoala.jpg Autorităţile locale din Bucureşti vor să dezvolte sistemele de supraveghere video şi să introducă în perioada următoare cartele de acces în toate unităţile de învăţământ preuniversitar pe care le administrează. „Primăria sectorului 6 intenţionează să implementeze un sistem integrat de asigurare a securităţii în unităţile de învăţământ prin dotarea lor cu sisteme de supraveghere video şi de cartele de acces”, a anunţat Biroul de Presă al acestei instituţii.

Potrivit sursei citate, în sectorul 6 nu există instituţii de învăţământ preuniversitar fără sisteme de securitate. Cele 66 de unităţi sunt monitorizate astfel: în 14 licee/colegii sunt 288 de camere video interior şi 61 camere video exterior, în 27 de şcoli gimnaziale sunt 441 camere video interior şi 127 camere video exterior, iar în 25 de grădiniţe – 28 de camere video interior. De asemenea, cinci licee şi trei şcoli gimnaziale au cartele de acces.

Toate unităţile de învăţământ preuniversitar de pe raza sectorului 6 au monitorizare video exterioară asigurată de Poliţia Locală, supraveghere în incintă de către societăţi de pază specializate şi sunt dotate butoane de panică. Poliţia Locală Sector 6 asigură pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, prin dispeceratul instituţiei, monitorizarea video 24/24 ore, 7/7 zile, optimizând astfel timpul de intervenţie al poliţiştilor atunci când este periclitată siguranţa elevilor.

Totodată, Poliţia Locală supraveghează 15 unităţi de învăţământ în proximitatea cărora sunt prezenţi poliţiştii locali pentru asigurarea fluenţei traficului rutier şi a siguranţei elevilor. Administraţia Şcolilor Sector 6 a asigurat serviciile de pază în unităţile de învăţământ din această zonă administrativă cu 24 de posturi de 12 ore şi două posturi de 24 de ore pentru 25 de grădiniţe, 14 posturi de 12 ore şi şapte posturi de 24 de ore pentru 14 licee/colegii, 24 de posturi de 12 ore şi nouă posturi de 24 de ore pentru 27 de şcoli gimnaziale.

Sistemul de monitorizare video implementat în unităţile de învăţământ şi echipamentele aferente au fost achiziţionate în cadrul unei proceduri de cerere de oferte privind atribuirea contractului de execuţie lucrări, costurile ridicându-se la 2.756.593,03 de lei. Valoarea serviciilor de pază cu societăţi specializate pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie e estimată la 974.000 de lei, iar cea a sistemelor de semnalizare stare de urgenţă este de 450.000 de lei.

Şi Primăria sectorului 3 îşi propune pentru perioada următoare dezvoltarea şi modernizarea sistemelor antiefracţie, detecţie incendiu şi monitorizare video a unităţilor de învăţământ. „Toate unităţile şcolare din sector vor fi dotate în viitorul apropiat cu un buton de panică care va fi conectat la Poliţia Locală Sector 3, precum şi la societăţile private de securitate aflate sub contract cu unităţile şcolare, astfel încât intervenţia în caz de pericole să fie promptă”, a anunţat Serviciul Relaţii Mass-media al Primăriei sectorului 3.

Toate unităţile şcolare din sector au sisteme de securitate împotriva efracţiei, precum şi de detectare a incendiilor. Sunt asigurate servicii de pază, monitorizare şi intervenţie, precum şi servicii medicale de urgenţă prin societăţi comerciale private specializate în domeniu. În toate unităţile sunt montate sisteme de supraveghere video atât în interior, cât şi în exterior şi au un număr suficient de camere pentru a acoperi zonele cele mai frecventate de elevi şi preveni intrarea prin efracţie. Instituţiile de învăţământ beneficiază şi de sisteme de control al accesului.

Toate instituţiile de învăţământ din sector au asigurate servicii de pază, monitorizare şi intervenţie, precum şi servicii medicale de urgenţă prin societăţi private specializate în domeniu. Aceste societăţi specializate sunt obligate să asigure şi echipaje de intervenţie în cazul unor incidente ce nu pot fi gestionate de agenţii de securitate arondaţi fiecărei unităţi şcolare în parte. Poliţia Locală are, de asemenea, misiuni de monitorizare şi intervenţie în unităţile de învăţământ.

Plata salariilor agenţilor de securitate revine societăţilor comerciale cu care unităţile şcolare au contracte. „Pentru îmbunătăţirea măsurilor de asigurare a tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 4 cu sisteme video şi conectarea acestora la Poliţia Locală se află în curs de încheiere (semnare) un contract cu Romtelecom SA care se va perfecta cel mai târziu în martie”, potrivit Serviciului Comunicare al Primăriei sectorului 4.

Potrivit sursei citate, toate cele 59 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din această zonă administrativă au plan de pază aprobat de poliţie. Securitatea unităţilor şcolare, siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice sunt asigurate de o firmă specializată susţinută financiar de la bugetul local. Din totalul de 72 de instituţii de învăţământ din sector, pentru 39 de licee şi şcoli gimnaziale au fost montate sisteme de supraveghere video. În 20 de unităţi şcolare au fost instalate butoane de panică.

Opt instituţii de învăţământ preuniversitar sunt monitorizate prin patrulare de Poliţia Locală Sector 4, iar 51 de Poliţia Naţională. AGERPRES