Avocatul Poporului apreciază că nu se impune sesizarea CCR cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului remis sâmbătă, la această concluzie s-a ajuns după analizarea petiţiilor formulate, dar şi a susţinerilor scrise şi orale ale partenerilor de consultări.

În vederea soluţionării solicitărilor formulate de către petenţi, Avocatul Poporului informează că a cerut şi punctul de vedere al personalului de specialitate din domeniul preuniversitar şi universitar, al sindicatelor şi al societăţii civile, Consiliului Naţional al Rectorilor, Federaţiei Naţionale Sindicale ”Alma Mater”, Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” şi Federaţiei Educaţiei Naţionale cu privire la oportunitatea şi necesitatea măsurilor reglementate prin OUG 49/ 2014.

Din răspunsurile primite de la Consiliul Naţional al Rectorilor şi de la trei Federaţii sindicale – Federaţia Naţională Sindicală ”Alma Mater”, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”Spiru Haret” – s-a constatat că aceste foruri „consideră oportune şi necesare” modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 / 2014.

În plus, Avocatul Poporului constată că în cazul OUG 49/2014 este îndeplinită şi existenţa caracterului de urgenţă şi a situaţiei extraordinare care justifică emiterea unei asemenea act normativ. „Examinând preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2014, observăm că pentru a justifica pe deplin respectarea exigenţelor art. 115 alin. (4) din Constituţie, Guvernul demonstrează faptul că măsurile în cauză nu puteau fi amânate, deoarece nu există vreun alt instrument legislativ ce ar fi putut fi folosit în vederea asigurării cadrului legislativ necesar desfăşurării în condiţii corespunzătoare a anului şcolar 2014-2015. (…) În speţă, având în vedere şi disfuncţionalităţile ce puteau apărea în sistemul de învăţământ prin neadoptarea, până la începerea noului an şcolar, a metodologiilor specifice acestui domeniu, precum şi celelalte argumente arătate, apreciem că stabilirea măsurilor în cauză printr-o ordonanţă de urgenţă a fost modalitatea cea mai rapidă şi eficientă pentru a pune la adăpost drepturile fundamentale ocrotite prin art. 32 din Constituţie şi pentru a evita tocmai încălcarea lor”, se mai arată în comunicatul remis de Avocatul Poporului.

Sursa citată mai susţine că, în ceea ce priveşte „pretinsa nerespectare a art. 115 alin. (6) din Constituţie, referitoare la posibilitatea Guvernului de a reglementa, prin ordonanţa de urgenţă în domeniul drepturilor şi libertăţilor fundamentale”, Curtea Constituţională a stabilit că interdicţia adoptării de ordonanţe de urgenţă este totală şi necondiţionată atunci când menţionează că acestea nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale şi că nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. „În celelalte domenii prevăzute de text, inclusiv în cel al drepturilor şi libertăţilor fundamentale, ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate dacă ‘afectează’, dacă au consecinţe negative, dar, în schimb, pot fi adoptate dacă, prin reglementările pe care le conţin, au consecinţe pozitive în domeniile în care intervin”, precizează Avocatul Poporului.

În comunicatul citat se arată şi că susţinerile potrivit cărora, „prin ordonanţa criticată, se acordă posibilitatea absolvenţilor de liceu fără diplomă de bacalaureat de a urma cursurile învăţământului universitar, nu pot fi reţinute având în vedere că „din coroborarea prevederilor legale (…) reiese în mod clar existenţa a două categorii de absolvenţi de liceu, cu şi fără diplomă de bacalaureat”.
„Reglementarea înfiinţării colegiilor postliceale şi la nivelul instituţiilor de învăţământ superior nu conduce la concluzia că admiterea în învăţământul superior se face fără diplomă de bacalaureat, această formă de admitere fiind recunoscută doar pentru accederea în învăţământul postliceal (colegii postliceale înfiinţate la nivelul instituţiilor de învăţământ superior)”, apreciază Avocatul Poporului.
Pe lângă aceste argumente, Avocatul Poporului mai arată că prin OUG 49/2014 au fost corectate o serie de prevederi insuficient de bine reglementate de Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale. „Apreciem că noile dispoziţii vin în sprijinul cadrelor didactice şi al beneficiarilor sistemului de învăţământ”, precizează sursa citată.

Vicepreşedintele ACL Raluca Turcan a anunţat în august că toate organizaţiile din ţară ale Alianţei Creştin-Liberale au cerut Avocatului Poporului să sesizeze de urgenţă Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea OUG 49/2014, după ce PDL a întreprins acest demers din 4 iulie. „În data de 31 iulie, Avocatul Poporului ne-a răspuns printr-o adresă că instituţia a cerut ‘punctul de vedere al personalului de specialitate din domeniul preuniversitar şi universitar (…) cu privire la oportunitatea şi necesitatea măsurilor reglementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2014’. D-lui Victor Ciorbea nu i-a cerut nimeni să facă o analiză privind oportunitatea şi necesitatea măsurilor! Avocatul Poporului trebuie să analizeze dacă această Ordonanţă încalcă Constituţia şi să sesizeze Curtea Constituţională în această speţă”, afirma Raluca Turcan. AGERPRES