Prima proba orala a examenului de Bacalaureat din acest an – limba si literatura romana – se va desfasura in zilele de 23 si 24 iunie.
Examinarea la probele orale/practice se realizeaza de catre doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, in prezenta a cel putin 3 candidati. Fiecare profesor evalueaza raspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note intregi de la 1 la 10, in functie de baremul de evaluare, astfel incat diferenta dintre notele celor doi profesori evaluatori sa nu depaseasca 1 punct. Nota finala la proba respectiva se calculeaza ca medie aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori.

Probele orale sunt eliminatorii. In vederea sustinerii acestora, candidatii vor extrage un singur bilet, insa acestia au dreptul la un al doilea, caz in care nota va fi scazuta cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrala in maximum 10 – 15 minute. Un candidat se considera „promovat” la proba
orala/practica daca a obtinut minimum nota finala 5 (cinci). Candidatul care a obtinut o nota sub 5 sau nu s-a prezentat la o proba orala este declarat „respins”, respectiv „neprezentat” si nu mai participa la probele urmatoare. La probele orale si practice nu se admit contestatii, cu exceptia probei de dicteu melodic si armonic, de la profilul artistic – muzica.

Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar (CNCEIP) a elaborat si publicat pe site-ul http://www.subiecte2008.edu.ro/, modele de subiecte pentru probele orale la urmatoarele discipline: limba engleza, limba franceza, limba germana moderna, limba si literatura germana materna, limba si literatura croata,
limba si literatura italiana, limba si literatura maghiara, limba si literatura romana, limba si literatura slovaca – profil real si uman, limba si literatura spaniola, limba si literatura turca materna – profil teologic si pedagogic, limba si literatura turca moderna, limba si literatura bulgara – profil uman, limba si literatura sarba – profil real si uman, limba si
literatura ucraineana, limba rusa si limba rusa pentru minoritati.

Candidatii proveniti din invatamantul de stat au dreptul sa sustina examenul fara taxa, de cel mult doua ori. Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obtinut media 10, primesc diploma de merit.

Pentru sesiunea iunie-iulie 2008 a acestui examen s-au inscris aproximativ 230.000 de elevi, repartizati in 674 centre de examen. Lucrarile candidatilor la probele scrise vor fi evaluate in 137 de centre zonale de evaluare.

Probele orale vor continua in zilele de 24 si 25 iunie cu limba si literatura materna, respectiv 25 si 26 iunie – limba si literatura moderna. Prima proba scrisa (limba si literatura romana) va avea loc pe 27 iunie.