Un număr de 578 de persoane, elevi şi părinţii acestora, provenind atât din zona urbană, cât şi din zonele rurale din regiunile Centru şi Sud Muntenia sunt cuprinse într-un proiect educaţional privind reducerea abandonului şcolar, intitulat: „Şansa ta pentru un viitor mai bun: Educaţia”.

Proiectul a fost lansat marţi la Braşov şi este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Braşov, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu, Siveco România SA, S.C Media One SRL şi Centre for Intercultural Dialogue – Slovacia.
„Abandonul şcolar este o problemă cu care ne confruntăm în judeţul Giurgiu, este un fenomen în creştere, dar nu putem spune că la cote foarte mari. Sărăcia este în primul rând principalul motiv al abandonului, dar şi faptul că unii copii provin din familii monoparentale sau dezorganizate. Prin intermediul acestui proiect, peste 200 de elevi din judeţul Giurgiu, dar şi părinţii lor vor fi atent monitorizaţi, vor participa la o serie de activităţi după orele de curs, în primul rând, cele legate de pregătirea şcolară. Acest fenomen nu va dispărea în totalitate, dar se va reduce”, a declarat pentru AGERPRES, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu, prof. Gigi Oprişan.

La rândul său, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov, prof. Ariana Bucur, a declarat că „proiectul îşi propune să ofere încă o şansă celor care au părăsit timpuriu şcoala, celor care întâmpină probleme în asimilarea, înţelegerea noţiunilor pe care ar trebui să le înveţe corespunzător anului şcolar pe care îl urmează”.

„De asemenea, se oferă posibilitatea cadrelor didactice de a-şi îmbunătăţi metodele şi materialele didactice. În judeţul Braşov abandonul şcolar este undeva sub 1%, dar este o problemă cu care ne confruntăm şi trebuie diminuat”, a declarat pentru AGERPRES, prof. Ariana Bucur.

Din structura grupului ţintă fac parte elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, persoane care au părăsit timpuriu şcoala, personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii, personal implicat în dezvoltarea programelor de educaţie de tip a doua şansă.
Proiectul „Şansa ta pentru un viitor mai bun: Edecaţia”, vine în întâmpinarea abandonului şcolar prin organizarea programelor educaţionale „A doua şcoală” şi „Şcoala de bune destine”, adică prin construirea a patru centre educaţionale pilot cu dotări tehnice de ultimă oră în cadrul unor şcoli selectate prin proiect, centre unde copii aflaţi în pericol de abandon şcolar pot recupera diferenţele de cunoştinţe şcolare într-un mediu prietenos şi incluziv.
Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii: Domeniul majoritar de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, având o durată de implementare de 18 luni şi o valoare totală de 8,6 milioane de lei. AGERPRES