ministerul educatiei.jpgBugetul alocat Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru anul 2016 va creşte cu 4,24%, de la 10,16 miliarde de lei la 10,59 miliarde de lei, prevede proiectul de buget pe anul 2016 publicat pe site-ul Ministerului de Finanţe. Banii vor fi asiguraţi de la bugetul de stat 62,43%, fonduri nerambursabile 1,67% şi venituri proprii 35,90%.

Astfel, banii alocaţi pentru cheltuielile curente vor creşte cu 4,94%, de la 9,34 miliarde de lei în anul 2015, la 9,80 miliarde lei în 2016. Dintre acestea, cheltuielile cu personalul vor ajunge la 1,37 miliarde de lei faţă de 1,27 miliarde de lei în 2015, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii vor creşte şi ele, de la 722 de milioane de lei la 882 milioane cu 22,07%.

În ceea ce priveşte cercetarea fundamentală şi cercetarea-dezvoltarea vor fi alocate 2,21 miliarde de lei faţă de 1,67 miliarde lei în 2015 ceea ce înseamnă o creştere cu 32,17%. AGERPRES