gurita_gabriel.jpgSemestrul II al anului universitar 2012 – 2013 va pune pe ultimul loc problema banilor pentru cel puţin un student al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii “Danubius” din Galaţi. Nu este vorba despre orice student ci despre un student din anul III, integralist al primului semestru care să fi obţinut media de cel puţin 9.50. Dacă trece şi de proba interviului şi convinge că merită această bursă, până în luna iunie, când se termină anul universitar, va beneficia lunar de suma de 100 de Euro sub forma Bursei de excelenţă Gabriel Guriţă.

Avocat de succes, alumnus şi colaborator al Universităţii „Danubius”, Gabriel Guriţă este omul care va sprijini, din iniţiativă proprie îmbrăţişată de Rectorul Andy Puşcă, unul sau mai mulţi studenţi ale căror performanţă merită încurajată. Bursa de excelenţă va fi acordată începând din luna februarie şi până în luna iunie 2013.

Absolvent al programului de masterat Drept comunitar, Gabriel Guriţă îşi aduce aminte cu plăcere de perioada în care a fost masterand la Universitatea „Danubius”.”Aici am găsit un Univers nu doar o şcoală, o viziune nouă despre ce şi cum trebuie să acumulăm, o abordare diferită a procesului didactic. Am găsit aici un corp profesoral nu doar excepţional pregătit ci şi dornic să împărtăşească studenţilor tot ceea ce e necesar pentru a deveni buni profesionişti, cadre didactice prietenoase dar în acelaşi timp exigente. Am găsit totodată o bază materială extraordinară şi cu siguranţă de invidiat”, spune Gabriel Guriţă.

Acordarea unei asemenea burse la Danubius este justificată de avocatul Gabriel Guriţă: „pentru că aceasta este şcoala care mi-a fost sprijin în perioada studiilor postuniversitare de masterat, spaţiul în care mi-am consolidat, din punct de vedere teoretic, cunoştinţele dobândite în facultate şi în scurta practica avocaţială de până la acel moment (anul 2003 a fost anul în care am debutat în studiile postuniversitare de masterat – Drept comunitar) şi în care am acumulat informaţii noi despre instituţii juridice şi jurisprudenţa comunitară, fără de care astăzi practica dreptului este aproape de neconceput.
Danubius pentru că trăiesc sentimentul recunoştinţei faţă de aceasta şcoală şi am avut întotdeauna convingerea că atunci când primeşti Binele ai datoria să îl întorci. Demersul meu susţinut de dumneavoastră este o formă de mulţumire şi consideraţie pentru tot ceea ce am dobândit aici. Danubius pentru că excelenţa are nevoie de suport, nu doar moral ci şi de susţinere practică, materială şi pentru ca întotdeauna competiţia e cea care naşte performanţă”.

Pe lângă sprijinul material oferit studenţilor merituoşi, Gabriel Guriţă s-a gândit şi la un sprijin practic pentru cariera acestora care să îi ajute în dobândirea de cunoştinţe în instanţele de judecată din perspectiva profesiei de avocat precum şi în dezvoltarea abilităţilor şi calităţilor în vederea practicii avocaţiale prin perspectiva efectuării unui stagiu de practică în cadrul Cabinetului de avocatură „Guriţă Gabriel”.