Institutul de Cercetări al Universității din București – ICUB, prin cele patru secțiuni ale sale – Științe umaniste, Științe sociale, Științele vieții, mediului și ale pământului, Științe exacte – lansează în luna februarie un program complex de burse, dedicat tinerilor cercetători și profesorilor invitați în calitate de experți, consultanți, mentori, conferențiari.

Programul are ca scop susținerea cercetării de excelență în Universitatea din București și ca obiectiv inaugurarea de noi teme și platforme de cercetare în România, oferind sprijin tinerilor cercetători pentru integrare în mediul universitar și în instituțiile de cercetare din România și din străinătate.

Tinerii cercetători vor fi selectați în urma unui concurs public, în baza metodologiilor proprii celor patru secțiuni, după criterii specifice pentru fiecare domeniu. Tinerii cercetători vor primi burse lunare în valoare de 2000 lei și vor beneficia de suport, infrastructură și asistență în îndeplinirea obligațiilor contractuale. Programul de burse este stabilit anual. Bursa pentru tineri cercetători poate fi de 3-6 luni, cu posibilitate de extensie.

Informații complete despre condițiile de candidatură, desfășurarea concursului și calendarul selecției pot fi accesate pe paginile fiecăreia dintre cele 4 secțiuni ale ICUB.

Institutul de Cercetări al Universității din București reprezintă o structură de cercetare și transfer tenologic menită să genereze și să promoveze excelența în cercetare. Parametru esenţial al activităţii universitare, cercetarea ştiinţifică este elementul de referinţă întâlnit în toate clasamentele universitare naţionale şi internaţionale, fiind un reper esenţial care contribuie la ierarhizarea instituţiilor de învăţământ superior. Universitatea din București este recunoscută la nivel național și internațional pentru experiența în cercetare a specialiștilor săi. Dovezile cele mai elocvente ale felului în care este apreciată cercetarea în Universitatea din Bucureşti vin din partea Times Higher Education Supplement care a situat timp de trei ani instituţia noastră de învăţământ superior între primele 600 de universităţi ale lumii. Domeniile de interes în activitatea de cercetare sunt racordate la tendințele și oportunitățile actuale în știință la nivel național și internațional. Astfel, cele 3 direcții prioritare de cercetare ale universității din București sunt: Mediu; Materiale noi; Științele cognitive. Totodată, se acordă o importanță deosebită și cercetării în domeniile socio-umane și dezvoltării de proiecte interdisciplinare.