Membrii Senatului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi au decis mărirea burselor studenţilor, începând cu semestrul al doilea al anului universitar 2016 – 2017. Vasile Vîntu, rectorul USAMV, a declarat că în semestrul II din anul universitar curent Universitatea acordă burse care variază între 500 şi 1.200 de lei.

Astfel, bursa de performanţă academică şi bursa de performanţă ştiinţifică va fi de 1.200 lei; bursa de merit I va fi de 750 lei, bursă de merit II va fi de 650 lei iar bursa de merit III va fi 600 lei. Pentru bursa socială şi bursa social ocazională cuantumul bursei va fi de 580 lei, iar bursa pentru activităţi în campusul studenţesc va fi de 500 lei, acelaşi cuantum fiind valabil şi pentru burse speciale şi alte stimulente; burse pentru stagii universitare şi postuniversitare.

Bursa de performanţă academică se acordă studenţilor, începând cu anul II de studiu, dacă în anul precedent au obţinut media 10.00. Bursa pentru performanţă ştiinţifică se acordă pentru merite deosebite în activitatea de cercetare. Bursa de merit I se acordă studenţilor care au obţinut media generală cuprinsă între 9,50 – 9,99. Bursa de merit II se acordă studenţilor care au obţinut media generală cuprinsă între 9,00 – 9,49 iar bursa de merit III se acordă studenţilor care au obţinut media generală cuprinsă între 8,00 – 8,99. Bursa socială se acordă pe baza criteriilor stabilite de metodologia proprie, criteriile fiind reprezentate de venitul minim net şi promovabilitatea studentului„, a declarat rectorul USAMV. AGERPRES