Burse de performanţă ştiinţifică pentru studenţii Universităţii din Bucureşti

unibuc.jpgUniversitatea din Bucureşti acordă 60 de burse de performanţă ştiinţifică studenţilor începând cu anul II şi masteranzilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii în activitatea de cercetare ştiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevete.

Potrivit reprezentanţilor instituţiei de învăţământ superior, bursele se acordă prin concurs, pentru o perioadă de 12 luni consecutive, inclusiv pe perioada vacanţelor, şi sunt în cuantum de 500 lei pe lună. Depunerea aplicaţiilor pentru bursa de performanţă ştiinţifică se face în perioada 27 septembrie-2 octombrie la secretariatele facultăţilor.

“UB poate acorda din fonduri proprii, prin concurs, burse de performanţă ştiinţifică studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii, în activitatea de cercetare ştiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevete. Bursa este destinată susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unei teme de cercetare ştiinţifică”, informează site-ul instituţiei de învăţământ superior. Studentul care beneficiază de acest tip de bursă poate fi înmatriculat la orice domeniu/specializare din universitate, iar rezultatele academice trebuie să îl plaseze în primii 5 pe facultate la finele anului academic şi se acordă numai o singură dată pe parcursul studiilor.


La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă, beneficiarul va prezenta un raport ştiinţific vizat de îndrumătorul ştiinţific indicând modul de valorificare a rezultatelor obţinute: lucrări publicate sau transmise spre publicare, prezentări la conferinţe, comunicări, brevete etc. Evaluarea aplicaţiilor şi validarea acestora de către Consiliul Facultăţilor se va face între 4 şi 15 octombrie, iar validarea aplicaţiilor de către Consiliul Ştiinţific între 15 şi 21 octombrie. AGERPRES