univ_politehnica_buc_.jpgŞcoala Politehnică din Paris va acorda studenţilor merituoşi ai Universităţii Politehnica din Bucureşti un număr de până la 12 burse la studii de licenţă şi masterat, din cele 105 locuri rezervate studenţilor străini de instituţia de învăţământ superior franceză.

Potrivit site-ului UPB, locurile vor fi ocupate prin concurs care se poate susţine în limbile franceză sau engleză, la Bucureşti. Bursele pentru cele 12 locuri vor fi acordate pe toată durata studiilor şi vor acoperi toate cheltuielile (pentru studii, întreţinere, deplasare) celor admişi prin concurs.

În acest an, 6 studenţi ai UPB au obţinut titlul de master inginer al şcolii franceze. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor electronice pentru concursul de admitere 2011 este de 1 octombrie 2010. Candidaţii eligibili pentru înscrierea la concurs sunt absolvenţi a 2-3 ani de studii universitare la data începerii anului academic 2011, foarte bine pregătiţi la matematică şi fizică. Universitatea „POLITEHNICA” din Bucureşti are strânse relaţii de colaborare cu „Ecole Polytechnique” din Paris – Palaiseau, Franţa (E. P.), reglementate prin acordurile general de cooperare, de mobilitate ERASMUS, AUF, de diplomă dublă, pentru studenţi, masteranzi, doctoranzi, cercetători şi profesori. AGERPRES