suceava_universitatea.jpgUn număr de 20 doctoranzi de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava din domeniile economie, filozofie şi filologie vor beneficia de burse prin intermediul unui proiect, „Excelenţă interdisciplinară în cercetarea ştiinţifică doctorală din România – EXCELLENTIA”, în parteneriat cu Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare al Academiei Române „Victor Slăvescu” din Bucureşti şi Universitatea „Valahia” din Târgovişte.

Prorectorul USV, Ştefan Purici, a declarat, joi, că proiectul vizează dezvoltarea elitistă a 90 de doctoranzi din România înmatriculaţi în anul I de studii universitare de doctorat, pentru anul universitar 2014-2015, prin intermediul unei abordări comprehensive, coezive şi sustenabile, orientată spre excelenţă, interdisciplinaritate şi sincronizare europeană în cercetarea ştiinţifică doctorală.

Pe parcursul celor şase luni de derulare a proiectului, doctoranzii vor beneficia de cinci luni de bursă pentru susţinerea activităţilor doctorale în ţară în valoare de 1.800 lei/lună; bursă de mobilitate internaţională în cuantumul a 4.200 lei/lună pentru maxim 2 mobilităţi; decontarea taxelor de participare la manifestări ştiinţifice în cuantumul a 900 lei/doctorand; cazare la manifestări ştiinţifice internaţionale în cuantumul a 450 lei/noapte; cazare la manifestări ştiinţifice naţionale în cuantumul a 160 lei/noapte; transport dus-întors către instituţia la care se efectuează mobilitatea transnaţională în cuantum de 2.000 lei; transport la manifestări ştiinţifice internaţionale în cuantumul a 2.000 lei per deplasare; transport la manifestări ştiinţifice naţionale în cuantumul a 300 lei per deplasare; acces la abonamente, publicaţii ştiinţifice şi reviste de specialitate; acces la 1.200 titluri de carte de specialitate de actualitate pentru doctoranzi, format fizic sau electronic; acces la aplicaţie web – reţea de informare, colaborare şi dezbatere ştiinţifică; acces software prelucrare date ştiinţifice (ex: SPSS, EVIEWS, SAS, STATA etc.); participarea la trei workshop-uri privind managementul cercetării, managementul proiectelor de cercetare şi realizarea unui transfer de bune practici în cercetare către doctoranzi; participarea la o conferinţă ştiinţifică organizată în cadrul proiectului având asigurate cheltuielile cu cazarea, masa şi transport; participarea la un seminar – şcoală de vară de dezbatere ştiinţifică şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare ştiinţifică, având asigurate cheltuielile cu cazarea, masa şi transportul; participarea la de sesiuni, dezbateri şi seminarii virtuale periodice între tutori şi doctoranzi cu scopul oferirii de suport în metodologia elaborării proiectelor de cercetare, diseminarea rezultatelor şi întărirea capacităţii de publicare.

Proiectul ECELLENTIA este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013 „Investeşte în oameni!”. Asistenţa financiară nerambursabilă este de maximum 3.530.985,85, iar termenul de finalizare este 31 decembrie 2015. AGERPRES