univ_oradea_.jpgUniversitatea din Oradea a câştigat un proiect cu finanţare europeană prin care 30 de doctoranzi înscrişi la instituţia de învăţământ superior vor beneficia de burse lunare pe toată durata celor trei ani de studiu, în ţară şi străinătate.

Proiectul intitulat „Studii doctorale şi doctoranzi pentru cercetarea competitivă în societatea bazată pe cunoaştere” a fost lansat joi, în Aula Magna a Universităţii Oradea, de prorectorul Ioan Felea, manager de proiect în prezenţa celor înscrişi la doctorat, a conducătorilor de doctorate şi a reprezentanţilor presei.

Depus în septembrie 2009, finanţarea burselor va începe de la 1 octombrie 2009 şi va dura întreaga perioadă de studiu a celor 30 de doctoranzi de la universitatea orădeană. Ei vor primi o bursă internă pentru perioada de formare şi cercetare din ţară, în valoare de 1.850 de lei, şi o bursă pentru perioada de mobilitate în afara ţării, de 3.700 de lei, cuprinsă între trei şi opt luni.


Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de 4.865.842,00 lei, reprezentând 98% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Ponderea bugetului, de aproape 80% este repartizată doctoranzilor, restul finanţând echipa de management şi echipa de implementare, dar şi susţinerea financiară a Centrului de informare a doctoranzilor, pentru achiziţia de reviste, abonamente la baze de date informatizate, soft-uri pentru simulare etc. Potrivit prorectorului Felea, în perioada următoare Universitatea va semna contractul de finanţare.

„Avem încredere că vom şi primi aceşti bani, dar avem şi o dezamăgire privind derularea acestor proiecte. Pe lângă birocraţia foarte stufoasă, banii vin foarte greu, din experienţa altor proiecte derulate anterior. Sperăm însă că dacă lucrurile s-au mai aşezat în România după alegeri, şi finanţarea proiectelor va decurge mai bine,” a precizat prorectorul Felea.


Alături de cei 30 de doctoranzi orădeni, vor mai beneficia de burse 7 doctoranzi de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, şi trei de la Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, cele două instituţii fiind partenerii Universităţii Oradea în acest proiect. AGERPRES