elevi_in clasa.jpgElevii cu rezultate bune la învăţătură din Bucureşti pot avea propriile economii băneşti, dacă obţin medii generale peste 8,5 în fiecare semestru al anului şcolar. Potrivit Legii Educaţiei, administraţiile locale pot acorda burse şcolare în funcţie de buget tuturor elevilor din ciclul gimnazial, respectiv din clasele V-VIII.

Elevii din sectorul 3 care obţin media generală peste 8,50 pe fiecare semestru vor primi astfel burse şcolare de la bugetul local în valoare de 130 lei/ lună, fără perioada vacanţelor. În acest sector, beneficiarii acestor burse sunt circa 7.000 de elevi.

Din luna decembrie se va aloca, de asemenea, pentru elevii cu rezultate bune din sectorul 4 suma totală de 3.300.000 lei. Este pentru al doilea an consecutiv când, la propunerea primarului Cristian Popescu – Piedone, Consiliul Local Sector 4 a aprobat recompensarea a 3.692 elevi.

Sub forma unor burse de merit, elevii cu performanţe la olimpiade şi concursuri interne şi internaţionale vor primi 700 de lei/lună, elevii cu media peste 9,50 – 450 de lei/lună, cei cu media peste 8,00 – 350 de lei/lună, pentru respectivul semestru de studiu şi care provin din familii cu o situaţie materială precară.

„Avem datoria de a răsplăti eforturile copiilor care obţin rezultate bune la învăţătură şi de a-i susţine pe acei şcolari care provin din familii cu venituri modeste, prevenind, astfel, abandonul şcolar sau marginalizarea acestora. Copiii noştri pot fi performerii zilei de mâine, iar de nivelul lor de instruire depinde dezvoltarea sectorului 4 şi a întregii ţări. Am iniţiat acordarea acestor burse şi sunt fericit că am fost susţinut şi de Consiliul Local, care, la fel ca şi mine, a înţeles că orice efort bugetar care vizează susţinerea copiilor noştri în procesul de pregătire şcolară constituie, de fapt, o investiţie în viitor”, a spus Cristian Popescu – Piedone.
Plata acestor burse se va face până la sfârşitul anului pentru semestrul II al anului şcolar trecut 2011-2012. Elevii au dreptul să primească numai o singură bursă, chiar dacă sunt olimpici şi au rezultate bune la învăţătură.

Administraţia locală din sectorul 6 oferă şi ea burse elevilor din învăţământul gimnazial, beneficiari fiind 10.501 copii. Cuantumul unei burse stabilit prin hotărâre a Consiliului Local Sector 6 este de 130 lei/lună. AGERPRES