Doisprezece elevi merituoşi, dar cu situaţie materială modestă vor primi burse oferite de Consiliul Judeţean Harghita, preşedintele instituţiei, Borboly Csaba, anunţând vineri înfiinţarea bursei “Dezvoltarea intelectuală a judeţului Harghita”, care va fi oferită timp de un semestru elevilor cu rezultate bune la învăţătură.

Candidatul pentru această bursă trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii: să fie înmatriculat în anul şcolar curent ca elev în clasa a IX-a sau a X-a, să aibă domiciliul în judeţul Harghita şi să înveţe la unul dintre liceele din judeţ, venitul net pe membru de familie să nu depăşească 600 de lei, să aibă cel puţin media generală 9 în anul şcolar anterior şi să desfăşoare activităţi extraşcolare.

Juriul va alege câte patru bursieri din zonele Ciuc, Gheorgheni şi Odorhei, aceştia urmând să primească lunar 1.000 de lei. Durata bursei este de cinci luni pe an iar, la final, bursierii trebuie să prezinte un raport al activităţii lor pe perioada în care au primit sprijinul din partea Consiliului Judeţean. “Dorim să-i ajutăm pe acei tineri care nu numai că învaţă bine, dar au şi activităţi extraşcolare care pun în valoare comunitatea locală şi/sau şcolară. Sperăm că prin acest proiect vom putea preveni şi abandonul şcolar în rândul acestora” – a spus preşedintele Consiliului Judeţean, Borboly Csaba.

Formularele de înscriere la bursă se găsesc pe site-ul Consiliului Judeţean, la adresa www.judetulharghita.ro, data limită pentru depunerea cererilor fiind 1 martie. Partenerul Consiliului Judeţean în acest proiect este Asociaţia pentru judeţul Harghita. AGERPRES