Un număr de 400 de studenţi, care urmează studii universitare de master didactic, la forma de învăţământ cu frecvenţă, vor primi o bursă lunară de studiu, în valoare de 2.350 lei. În acest sens, ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Start în carieră prin master didactic”.

„Proiectul ‘Start în carieră prin master didactic’ oferă celor 400 de masteranzi din cele opt universităţi care organizează, pentru prima dată, programe-pilot de studii universitare de master didactic, la forma de învăţământ cu frecvenţă, o bursă lunară de studiu, în valoare de 2.350 lei, pe întreaga perioadă de desfăşurare a programului, laptopuri şi laboratoare media dotate cu tehnologie de ultimă generaţie (realitate virtuală, realitate augmentată)”, informează un comunicat al MEC.

Potrivit sursei citate, în vederea desfăşurării unor viitoare activităţi didactice de calitate, masteranzii îşi vor dezvolta, prin intermediul acestui proiect, abilităţi şi competenţe practice şi vor participa, alături de cadrele didactice universitare, la schimburi de experienţă cu universităţi de prestigiu din Europa.

Mai mult decât atât, vor fi consolidate competenţele a 80 de cadre didactice universitare în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile.

De asemenea, acest proiect are ca obiective îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei învăţământului terţiar, diversificarea ofertelor educaţionale şi îmbunătăţirea nivelului de competenţe ale personalului didactic din învăţământul terţiar universitar, încadrându-se atât în obiectivele strategice ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, venind în întâmpinarea necesităţii aplicării legislaţiei naţionale, cât şi în recomandările documentelor de analiză europene.

Proiectul „Start în carieră prin master didactic”, în valoare de 76.836.961,72 de lei, este finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii-10.II., Obiective Specifice 6.7, 6.9, 6.10, Program-pilot pentru Sprijinirea Formării Iniţiale a Cadrelor Didactice pentru Învăţământul Preuniversitar.

Cele opt instituţii de învăţământ superior care organizează programe de master didactic, pe locuri subvenţionate de la bugetul de stat, în anul universitar 2020 – 2021, sunt: Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Bucureşti, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Universitatea din Craiova, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara.

AGERPRES