umf iasi.jpgPeste 700 de burse în valoare de 800 de lei sunt acordate studenţilor ce au parcurs etapa de consiliere on-line şi de grup în cadrul proiectului MedCAREER derulat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, prin intermediul Facultăţii de Medicină Dentară.

Prof.univ.dr. Norina Consuela Forna, managerul proiectului, a declarat, miercuri, la Conferinţa „Oportunităţi în abordarea interdisciplinară a consilierii studenţilor de medicină şi medicină dentară”, că în cadrul etapei de consiliere februarie-mai 2015 s-au derulat peste 60 de sesiuni de consiliere de grup pentru studenţii de medicină dentară, respectiv generală.

La aceste întâlniri au participat peste 2.000 de studenţi, atât de la medicină generală, cât şi de la medicină dentară interesaţi de posibilităţile de orientare după absolvire. Pe parcursul sesiunilor de consiliere de grup, experţii consilieri au remarcat interesul crescut al studenţilor pentru aceste întâlniri, ceea ce demonstrează nevoia şi implicarea tinerilor medicinişti în acţiuni care să le faciliteze ulterior luarea unei decizii potrivite privind traiectoria de carieră dorită.

„Am adresat o invitaţie călduroasă către studenţii de medicină şi medicină dentară pentru a parcurge paşii consilierii, ai profilului personal, consecutiv parcurgerii abilităţilor teoretice absolut necesare performării într-un domeniu ales. Acest traseu studiat şi autoanalizat constituie o premisă sigură de obţinere a unui rezultat cât mai concret şi real al preocupărilor dobândite de-a lungul timpului. Construirea unei cariere trebuie să aibă la bază un parcurs abilitat atât din punct de vedere psihologic cât şi profesional”, a declarat Norina Forna, managerul proiectului MedCAREER, parte a proiectului „Consiliere profesională pentru studenţii în medicină şi program integrat de practică în domeniul medicinei generale şi dentare”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Pasul următor al proiectului îl constituie derularea stagiilor practice. Începând din 24 iunie 2015, materialele de curs asociate stagiilor practice vor fi disponibile online pe platforma dedicată şi, în funcţie de disponibilitatea studenţilor, se vor demara stagiile de practică pe toate domeniile. În cadrul proiectului vor fi organizate stagii practice de simulare bazate de scenarii, pentru deprinderea unor manopere esenţiale din sfera medicinei generale şi dentare, cu ajutorul unor tehnologii moderne aparţinând unor specialităţi medicale variate.

În cadrul proiectului s-au achiziţionat echipamente pentru efectuarea stagiilor precum şi un software care permite simularea dentară. Noile dotări se adaugă la beneficiile unor dotări prin proiecte europene anterioare. Ca urmare a întrepătrunderii rezultatelor obţinute prin implementarea a patru proiecte europene, în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară de la Universitatea de Medicină şi Farmacie au fost create trei centre de excelenţă, unice în spaţiul academic românesc, dotate cu echipamente de top pe plan naţional şi european.

Proiectul „Consiliere profesională pentru studenţii în medicină şi program integrat de practică în domeniul medicinei generale şi dentare”, cu o durată de implementare de 20 luni, se desfăşoară în perioada 1 aprilie 2014 – 30 noiembrie 2015 şi este derulat de UMF „Grigore T. Popa” Iaşi în parteneriat cu UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj Napoca, Universitatea Ovidius Constanţa, Asociaţia pentru Responsabilitate Socială Iaşi, Societatea Română de Ergonomie Dentară Bucureşti, Universitatea din Szeged, Ungaria şi S.C. BSmartest Press Group SRL Iaşi.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de consiliere în carieră şi îmbunătăţirea competenţelor în domeniul medicinei pentru 5.050 de studenţi la medicină generală şi medicină dentară, în scopul creşterii şanselor de integrare pe piaţa muncii din România. Dintre obiectivele specifice ale proiectului menţionăm: dezvoltarea de aptitudini de muncă pentru 3000 de studenţi la medicină, în vederea creşterii ocupabilităţii şi inserţiei pe piaţa muncii, consilierea a 5.050 de studenţi în alegerea specialităţii medicale în baza exemplelor de bune practici de la nivel naţional şi european. Îmbunătăţirea competenţelor în domeniul medicinei dentare şi generale are în vedere şi abordarea domeniului comunicării cu pacientul cu dizabilităţi – prin organizarea şi desfăşurarea unor seminarii şi întruniri pe tema comunicării în sfera interdisciplinarităţii şi a abordării interdisciplinare a pacientului dizabilitat, respectiv a unor seminarii şi dezbateri pe tematica managementului abordării pacientului cu dizabilităţi. Valoarea totală a proiectului este de 16.307.986 lei. AGERPRES