univers petru maior.jpgUn număr de 20 de studenţi săraci vor beneficia de burse sociale excepţionale de la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş.

Consiliul de administraţie al Universităţii a decis ca aceste burse le fie acordate celor 20 de studenţi, indiferent dacă mai sunt sau nu beneficiari ai altor burse. Fondurile provin din suma de 15.000 de lei primită ca donaţie de la Fundaţia „Şcoala Ardeleană”.

Bursele vor fi acordate pe trei luni, pentru câte cinci studenţi de la Facultatea de Inginerie şi de la Facultatea de Ştiinţe şi Litere şi 10 studenţi de la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Cei 20 de studenţi vor primi burse sociale excepţionale, în valoare de 250 de lei pe lună, dacă vor depune acte doveditoare ale veniturilor realizate în familie sau acte doveditoare ale eventualelor boli de care suferă.


În privinţa performanţelor la învăţătură, UPM Târgu Mureş a pus o singură condiţie – aceea ca solicitantul să fi realizat măcar jumătate din numărul de credite din semestrul I al anului universitar. AGERPRES